Saistītie raksti

Izsludina vakanci uz Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotāja/as amatu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Darba devējs – Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”, reģistrācijas Nr. 44401901483

Vakantais amats – Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotājs/a (Darba ilgums uz noteiktu laiku, līdz pusotram gadam)

Galvenie pienākumi:

Radoši un atbildīgi piedalīties iestādē licencēto izglītības programmas īstenošanā;

Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;

Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;

Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;

Kārtot iestādē noteikto obligāto dokumentāciju, atbilstoši iestādē noteiktajām prasībām.

Atbildēt par savas grupas un tai piederošo telpu estētisku noformējumu.

Amata darba alga mēnesī bruto EUR 710.-

Nepieciešamā izglītība

Izglītības atbilstība Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumu Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” prasībām.

Pretendentu CV gaidīsim uz e-pastu: iluta.apine@ape.lv līdz 01.03.2019. vai sūtot pa pastu: Pasta iela 25, Ape, Apes novads, LV4337.

Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 27807791.

 

 

Dalīties:
15. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs