27.06 plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Izsludina vakanci uz Trapenes sākumskolas mūzikas skolotāja/as amatu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Darba devējs – Trapenes sākumskola, reģistrācijas Nr. 40900010504, adrese: “Skola”, Trapene”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV – 4348

Vakantais amats – mūzikas skolotājs/a (9 kontaktstundas + papildus pienākumi)

Galvenie pienākumi:

  • Radoši un atbildīgi piedalīties iestādē licencētās izglītības programmas īstenošanā, mācot mūziku gan skolēniem, gan pirmsskolēniem, gan vadot kori un ansambli;
  • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
  • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
  • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
  • Kārtot iestādē noteikto obligāto dokumentāciju, atbilstoši iestādē noteiktajām prasībām.
  • Sadarboties ar kolēģiem un speciālistiem, lai sasniegtu labāko iespējamo darba rezultātu.

Amata darba alga mēnesī saskaņā ar tarifikācijām pēc pamata likmes EUR 710.-

Nepieciešamā izglītība

Izglītības atbilstība 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības 72.panta 5.daļas prasībām.

Pretendentu CV gaidīsim uz e-pastu: una.reke@ape.lv līdz 11.04.2019. vai sūtot pa pastu: “Skola”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348.

Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 26477962

 

 

 

 

Dalīties:
25. marts, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs