23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Noslēdzies 8. Jauno izpildītāju konkurss Gaujienas mūzikas un mākslas skolā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Šogad konkursā piedalījās 21 audzēknis no Alūksnes mūzikas skolas, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas, Amatas novada mūzikas un mākslas skolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas.

Konkursantus vērtēja Alf.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne un klavierspēles skolotāja Irita Merga.

Diplomus A grupā saņēma Santa Bērziņa – 1.vieta, Ance Ābolkalne – 2.vieta, Ance Poļaka – 2.vieta, Aivis Ilvess- 3.vieta, Sintija Krauja- 3.vieta. Atzinību par labu sniegumu saņēma Armando Zujevs.

B grupā diplomu saņēma Emīlija Ēvele- 1.vieta, Atzinību par labu sniegumu – Anastasija Semjonova.

C grupā  tika piešķirta Atzinība par labu sniegumu Daniilam Poļakovam.

Paldies pedagogiem Ritai Bogdanovai, Lāsmai Cunskai, Initai Čerbikovai, Ilzei Dāvei, Silvai Eidemanei, Aivai Grosai, Ilzei Kangsepai,  Alfam Kitlim,  Ingrīdai Muižniecei par audzēkņu sagatavošanu. Paldies arī vecākiem par atbalstu.

Pēc konkursa notika meistarklases Ilzes Mazkalnes vadībā, un pedagogi saņēma apliecības  par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana Taustiņinstrumentu spēles programmā”.

Par balvām parūpējās SIA Very berry, Apes novada dome, Gaujienas pagasta pārvalde, biedrība Vītolēni, personīgi Ojārs Jurčs, mākslas programmas pedagogi. Paldies par sadarbību J.Vītola memoriālā muzeja darbiniekiem Inetai Riepniecei un Jānim Krišjānim, kuri konkursa dalībniekiem  pastāstīja par Gaujienu un komponistu Jāzepu Vītolu.

Ilze Dāve
Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore
Dalīties:
7. marts, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs