19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Marta sākumā pašvaldība sasauca pirmo būvdarbu uzsākšanas būvsapulci, lai kopīgi ar iestāžu vadītājiem un būvdarbu veicējiem, plānotu un uzsāktu darbus pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” ieviešanas.

Darbus veiks SIA “Ozolmājas” pēc SIA “Energo Consult” izstrādātā projekta un būvuzraudzību nodrošinās SIA “Būvprojekts”.

Projektā paredzēts siltināt ēkas norobežojošās konstrukcijas, daļēji nomainīt ārdurvis un logus, uzlabot ventilācijas sistēmu, izveidot divcauruļu apkures sistēmu. Kā arī plānots izbūvēt atsevišķi stāvošu katlu māju ar kurināmā noliktavu un pievedtīkliem. Līdz ar ēkas pārbūvi veiks arī daļēju iekštelpu kosmētisko remontu, ēkas fasādes apgaismojuma uzstādīšanu, sakārtos un labiekārtos ēkas piegulošo teritoriju.

Jau šobrīd tiek norobežota būvniecības aktīvā zona un tiek uzsākti sagatavošanās darbi.

Apmeklētājiem Apes tautas nams un bibliotēka, ar īslaicīgiem pārtraukumiem, būs pieejams visu būvniecības laiku, savukārt, ieeja ēkā tiks organizēta attiecīgi no veicamo darbu secības. Pulciņu mēģinājumi un pasākumi tiks pielāgoti esošajai situācijai.

Aicinām būt saprotošiem un ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem apgrūtinājumiem!

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Dalīties:
10. marts, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen