27.06 plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz sapulci Apē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

8.aprīlī plkst. 17.00 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zālē Apes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Apes novada domes vadību un Alūksnes novada domes vadību.

Tikšanās laikā tiks pārrunāta iespējamā Apes novada un Alūksnes novada sadarbība, veicot vietējo pašvaldību reformu.

Jau iepriekš informējām, ka 14.martā Gaujienas tautas namā novada iedzīvotāji tikās ar Apes novada domes vadību un Smiltenes novada domes vadību.

12.martā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARM) sagatavoto likumprojektu “Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums”. Tas paredz turpināt 1998.gadā iesākto reformu, lai līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021.gadā izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas vietējās pašvaldības, kas nodrošina likumos tām noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, sniedzot iedzīvotājiem labus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Tas paredz, pirmkārt, konceptuāla ziņojuma izstrādi par administratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijas ar pašvaldībām. Otrkārt, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma jaunas redakcijas izstrādi līdz 2019.gada 1.decembrim, nosakot jauno valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, to veidus un teritoriju izveidošanas kritērijus. Tāpat šajā likumprojektā paredzēta ATR pabeigšanas kārtība un pašvaldību sagatavošana 2021.gada vēlēšanām. Treškārt, likumprojekts nosaka ziņojuma iesniegšanu Saeimai līdz 2020.gada 31.decembrim par valsts reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma izveides izvērtēšanu.

 

 

 

Dalīties:
1. aprīlis, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs