Saistītie raksti

Gaujienas Internātpamatskolas aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email
 

 

 

Gaujienas internātpamatskolā 17. aprīlī notika tradicionālais konkurss ,,Erudīts 2019” ,,MĒS – LATVIJA”.

Tā mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās pašapziņas veidošanos un patriotisko audzināšanu, padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem, kultūras un mākslas, literatūras un mūzikas, folkloras, sporta, valodas, dabas un ģeogrāfijas jautājumiem, kā arī veicināt sadarbības prasmes.

Konkursā vienlaicīgi piedalījās 6.a – 9.a klases izglītojamo komandas, tām bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, dabu, vēsturi, kultūru, valodu, literatūru, mākslu, folkloru, mūziku, sportu.

Viss, kas dalībniekiem nepieciešams, ierodoties uz konkursu, bija komanda un, protams, vēlme interesanti, kā arī lietderīgi pavadīt laiku,  izzinot  Latviju pavisam jaunās krāsās.

Konkursa 1.kārtā izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par Latvijas dabu un ģeogrāfiju. Šajā jomā viserudītākie izrādījās 7.a klases skolēni.

2.kārtā izglītojamiem bija jāpārzina Latvijas vēstures un kultūras fakti. Apkopojot rezultātus, vēstures jomā par erudītāko komandu tika atzītas 7.a un 9.a klases komandas, kultūras jomā – 7.a klases komanda.

3.kārtā izglītojamie atbildēja uz jautājumiem par latviešu valodu un literatūru. Erudītiem bija jāzina gan rakstnieku biogrāfijas fakti, gan viņu darbi, gan jāatpazīst fragmenti no tiem, gan viņu devums rakstniecības vēsturē. Valodas jomā spēcīgākie bija 6.a klases izglītojamie, bet literatūras – 7.a un 9.a klases izglītojamie.

4.kārtā konkursa dalībnieki iedziļinājās mūzikas un mākslas jomas jautājumos. Mūzikas jomā vienlīdz spēcīgi izrādījās gan 6.a, gan 7.a, gan 9.a klases izglītojamie. Mākslas jomā – 8.a klases izglītojamie.

5.kārtā izglītojamie parādīja savu erudīciju sporta jomā. Vislabāk veicās 7.a un 9.a klases skolēniem.

Komandu darbu konkursā vērtēja žūrija. Kamēr tā pārbaudīja iesniegto atbilžu pareizību un saskaitīja punktus katrā jomā, dalībniekiem bija iespēja iegūt papildpunktus, aktualizējot savas zināšanas par latviešu gadskārtu svētkiem – Lieldienām.

Apkopojot rezultātus, ar 75 punktiem par erudītāko komandu tika atzīta 7.a klases komanda, 2. vietā ar 73 punktiem ierindojās 9.a klases komanda, 3.vietā ar 67 punktiem – 8.a klases komanda, 4. vietā ar 54 punktiem 6.a klases komanda.

Pateicību saņēma 5.a klases zēni par dalību konkursā 6.a, 7.a un 9.a klases komandā.

Konkursa jautājumi bija gan viegli, gan arī sarežģīti. Pozitīvi ir tas, ka tika iegūtas jaunas un nostiprinātas iepriekš iegūtās zināšanas.

Konkursam noslēdzoties, dalībnieki saņēma gan diplomus, gan pateicības par piedalīšanos, gan svētku kliņģeri. Uzvarētājiem – torte.

Paldies visiem dalībniekiem, skolotājām Ingai Libertei, Ingai Poševai, Dacei Lazdiņai, Rutai Graudiņai, Guntai Briedei un skolas administrācijai par atsaucību un ieguldīto darbu!

Vita Peneze
Gaujienas internātpamatskolas
5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja 

 


11.aprīļa pēcpusdienā klašu komandas tikās uz Oliņ-Boliņ spēlēšanos. Šoreiz pasākumā tika apvienotas divas tēmas- Teātris un Lieldienas.

Visus aktīvos dalībniekus un skatītājus sagaidīja Lieldienu zaķis. Katra komanda izlozēja savu krāsas zaķi, ar ko tad veica Oliņ-Boliņ spēli. Oliņ-Boliņ spēlē bija dažādi uzdevumi, kas bija paslēpušies zem krāsainajām olām. Komandām nācās minēt aktierus, spēlēt pašiem teātri, dejot, spēlēt Lieldienu bolingu, iegūt kādu Lieldienu dārgumu, atminēt teātra tēlus, trāpīt aklajā mērķī, izspēlēt spēli-kas kastē, un vēl citi dažādi uzdevumi. Reklāmas pauzēs Ēriks deva vērtīgus padomus, kas jāievēro pavasarī-jāuzmanās no kukaiņiem, tātad laicīgi jāvakcinējās, un galvenais, lai kājas būtu sausas un siltas, slapjā laikā vilksim gumijas zābakus!

Citās reklāmas pauzēs klašu grupiņas rādīja savus sagatavotos mājas darbus. „C” klasīte mums parādīja, kas notiek, ja uz ceļa satiekas zaķītis ar kaķīti.

„B” klašu grupiņa veiksmīgi izspēlēja ainiņu  par „Gudro sivēnu”. Toties  1a.,2a.,3a.klasītes bērni mums lika piedzīvot „Lieldienu brīnumu”.

7a.,8a.klases komanda lika visiem izsmieties, stāstot dažādas anekdotes.

Katra komanda par piedalīšos tika apbalvota ar lielu krāsainu zaķi, kurš bija piepildīts ar kaut ko saldu.

Kopīgi pavadītā pēcpusdiena  deva daudz pozitīvu emociju. Paldies klašu audzinātājām  un sk.Intai  par ieguldīto darbu teatrālā uzveduma iestudēšanā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore

 

 


Gaujienas internātpamatskola rīkoja “Zibakciju”, palīdzēsim Alūksnes dzīvnieku patversmei. Akcijā iesaistījās gan skolas darbinieki, gan skolēni.

28.martā skolēni no 1.-5.klasei apmeklēja dzīvniekus un nogādāja saziedoto barību gan suņiem, gan kaķiem. Šis labais darbs tika rīkots projekta “Sporto visa klase” ietvaros. Sporta skolotāja Ruta Graudiņa lielu paldies saka visiem skolēnu vecākiem, bērniem un skolas darbiniekiem, kas atbalstīja šo akciju, lai mēs visi kopā paveiktu lielu un labu darbu.

Anda Andersone
skolotāja

 


28.februārī  skolā notika  talantu šovs „Ko es protu”.

Kas tad ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi…

Katrā no mums mīt kāds apslēptais talantiņš, kas negrib par sevi neko pastāstīt, tomēr daži uzdrošinājās parādīt un pastāstīt par  kādu no saviem talantiem.

Mūsu mīļie un jaukie cerību bērniņi vienmēr skolā ir sastopami smaidīgi un jautri. Arī viņiem ir savs talants. Viņiem ļoti patīk dejot pie sk. Guntas. Viņi  tika pie „Kustīgā talanta”.

Dejošanas talants piemīt arī daudzām meitenēm. Just Dance ritmos dejoja Kitija /4.a.kl./,Samanta /6.a.kl./ un Daina /8.a.kl/. Latviešu mūzikas ritmos kājas izkustināja Amanda /7.b.kl./ un Veronika /7.b.kl./. Meitenes arī ieguva „Kustīgo talantu”.

Savu talantu neslēpa Ēriks /4.a.kl./, viņš deklamēja dzejoli, iegūstot „Literāro talantu”.

Dziedāt patīk daudziem, bet dziedāt daudzu skatītāju priekšā vajag drosmi. Savu drosmi uzstāties citu priekšā pierādīja Juta /9.b.kl./ un Armands /”c”.kl./. Viņu priekšnesumā dzirdējām dziesmu „Laimīgā zeme”. Par savu veikumu ieguva „Muzikālā Do Re Mi talantu”.

Ļoti neparastu talantu demonstrēja Linda /7.a.kl./, viņas veikumā redzējām dažādus kāršu trikus. Linda ieguva „Abrakadabra talantu”.

Talantus centāmies atrast arī starp skatītājiem. Lai noskaidrotu, kuram ir visveiklākā rociņa- nācās ar ziloņa snuķi pārnest dažādas lietas no vienas kastes uz otru kasti. „Veiklās rociņas talantu” ieguva Aivis /3.b.kl./.

„Skolas aģenta talants” tika piešķirts Lindai /7.a.kl./, jo viņa spēja visvairāk un pareizāk atbildēt uz jautājumiem par skolu.

Kurš no skatītājiem ir atraktīvākais un kustīgākais, to noskaidrojām caur klauna degunu saripinot bumbiņas mērķī. „Kusties, kusties talantu” Ieguva Dāvids /4.a.kl./.

Starp skatītājiem tika noteikts, kuram piemīt pareizas ūdens dzeršanas spējas. Ar salmiņa palīdzība bija ūdens jāpārnes no vienas glāzes uz otru. Šajā uzdevumā uzvarēja Ēriks /4.a.kl./, iegūstot „Veselības talantu”.

Paldies visiem talantiem, kas uzdrošinājās sevi parādīt. Paldies tiem, kuri šos talantus atbalstīja.

 Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore

 


21.02.2019. Gaujienas internātpamatskolā notika Daugavas labā krasta Boče kauss. Mūsu skolā sacensības notiek jau trešo gadu. Sacensībās piedalījās 8 komandas no dažādām speciālajām skolām -Antūžu speciālā internātskola, Rudzātu internātpamatskola, Kokneses attīstības centrs, Spāres internātpamatskola, Palsmanes internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Katvaru internātpamatskola un Gaujienas internātpamatskola. Sacensību gaitā tika noskaidroti arī uzvarētāji. Rudzātu internātpamatskola 1. vieta, Katvaru internātpamatskola 2. vieta, Gaujienas internātpamatskola 3. vieta. Liels paldies visiem, kas atbalstīja sacensības- skolotājam I.Reigasam par izgatavotajiem kausiem, skolotājai I. Libertei par diplomiem, skolotājai D. Graudiņai par cienastu, kā arī visai mūsu skolas saimei par atbalstu .

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 


7.februārī satikāmies uz ikgadējo pasākumu-Popiela. Šogad Popiela tika veltīta profesijām.

Katra klašu grupa izvēlējās sev tīkamu profesiju, ko atveidoja dziedot, dejojot. Klašu priekšnesumu starplaikos skolēni tika iesaistīti dažādās atrakcijās, kas saistītas ar profesijām.

Izspēlējām dažādas profesijas- kā šķirotājs, aktieris, veļas mazgātāja, šoferis, mednieks.

Spēlējām mēmo šovu-minot profesijas.

Kā pirmie uzstājās 2.b.,7.b.klašu grupa-viņu izvēlētā profesija bija visu profesiju salikums DARBS. Tieši tādu dziesmu dzied duets Sandra. Ļoti veiksmīgi tika attēlots šīs dziesmas klips.

Pēc darba sekoja sporta aktivitātes, jo 6.a.klase attēloja Jāni Krūmiņu ar dziesmu „Sporta dziesma”. Sportiska klase-gan attēloja basketbola spēli, gan veica dažādus akrobātiskus vingrinājumus.

Cerību bērni mūs visus uzlūdza uz „Putniņdeju”, ko dzied Juris Strenga. Dejošana ir diezgan grūta profesija, bet mūsu Cerību bērni ļoti aktīvi dejoja un arī dziedāja.

Visu pasākuma laiku mūs sargāja un uzraudzīja „vietējā policija”. 7.a,8.a.kl. uzstājās ar Mūžīgā Unisona dziesmu „Ceļu policista dziesma”. Sapratām, ka profesija ir ļoti atbildīga un riskanta.

Pasākuma noslēguma profesiju izspēlēja 2.a,3.a,4.a.klašu grupiņa-Favorīta izpildīto „Somu pirti”. Visi varējām pabūt īstā lauku pirtī, kāds pat tika nopērts.

Katra klašu grupiņa nopelnīja sev kādu no nominācijām.

Nomināciju „Spridzeklīši „ ieguva 2.b.,7.b.kl.grupiņa ar dziesmu „Darbs”

Nomināciju „Latviskais gars” ieguva 2.a,3.a,4.a.kl. grupiņa ar dziesmu „Somu pirts”

Nomināciju „Noslēpumainie” ieguva Cerību bērni ar dziesmu „Putniņdeja”

Nomināciju „Kustīgākie” ieguva 6.a.kl. ar „Sporta dziesmu”

Nomināciju „Domā un dari” ieguva 7.a,8.a.kl. grupiņa ar „Ceļu policista dziesmu”

Paldies visiem par aktīvo dalību Popielā.

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 

Dalīties:
29. aprīlis, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs