Saistītie raksti

Leļļu svētki Gaujienā jeb Pepija dodas uz Teātra dienu 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

28.marta rīts ausa saulains un satraukts, jo dienu pēc Starptautiskās Teātra dienas Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa „Taurenītis” gaidīja viesus no Apes novada pirmsskolas grupām, lai svinētu savu Teātra dienu „Kad lelles atdzīvojas”.

Neparasti agri uz svētkiem posās arī Pepilota Viktualija Rullgardina Krismintu Eiframa meita Garzeķe kopā ar savām lellēm. Viņu agro rīta darbošanos varēja vērot visi: gan rīta rosmi dārzā pie savrupmājas Vistaskāja, gan brokastu putru un neparasto atgadījumu ar krustmātes sarkano lūpu krāsu, kas bija pamatīgs satraukums visām princesēm.

Kamēr Pepija bija ceļā, svētkus atklāja un veiksmi vēlēja Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore Ieva Zariņa.

Uz svētkiem ar skanīgu sveicienu un skaļu klauvējienu pie durvīm ieradās mazie „taurenīši” un pats Karlsons, kurš solīja daudz saldumu.

Šajā svētku dienā Pepija pamanījusi kādu kaķēnu, kurš bija ļoti noraizējies. Par to zināja stāstīt un rādīt Kaķu meitene un viņas draugi no Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas izglītības grupas. Aizraujoši bija vērot interesantas tikšanās pļaviņā un sarunas par mums visiem tik svarīgo jautājumu- klausīt vai neklausīt māmiņu? Zaķēniem izdevās pārliecināt mazo delveri par to, ka visas māmiņas mīl savus bērnus,visi bērni mīl savas māmiņas un visām māmiņām patīk puķes.

Tad Pepija aizdomājās par draugiem- kādi tie ir, kādi var būt? To palīdzēja noskaidrot Trapenes pamatskolas pirmsskolas grupas teātra mīļi, kas atbildes atraduši dzejas kompozīcijā “Mazie draugi”.

Tad jautājums, kura atbildes Pepija meklējusi Google un nav atradusi. To pastāstīja svētku viesiem Vidagas skoliņas leļļu bērni ar savām leļļu mammām. Viņi visiem lika aizdomāties par to – vai rotaļlietas ir jāsakārto vai varbūt nevajag? Kopā ar lielo, balto zaķi un mirdzošo robotu, un viņu draugiem situācija atrisinājās ar atklāsmi, ka rotaļlietas ir jāsakārto. Par rotaļlietām skaidrs, vajag draudzēties. Tad Pepijai svarīgi šķita noskaidrot, vai bērni draudzējas ar ziepēm, sūkli un ūdeni.

Vairāk par to bija gatavi stāstīt Apes mazie „vāverēni”. Viņi zināja stāstu par kādu mazo Āpsēnu: pēc tam, kad visu dienu viņš paklausīgi mazgāja ķepas pirms ēšanas, pēc ēšanas, pirms galda klāšanas, pēc galda klāšanas, atkal pirms ēšanas un pēc ēšanas, spēlēties viņam sanāca tikai mazu, mazu brītiņu. Viņš nolēma, ka dosies prom no mājām, no māmiņas, dzīvos alā un nekad nemazgāsies. Var jau būt, ka viss tā arī būtu noticis, kā iedomāts, ja ne sapnis… Pie Āpsēna atnāca sapnis kopā ar netīrumiem, dažādiem briesmīga izskata mošķiem, kas varētu atnākt pie netīreļa Āpsēna arī pa īstam! Pamodies priecīgs, ka tas bijis tikai nejauks sapnis, Āpsēns devās mājās un solīja turpmāk cītīgi mazgāties.

Pepija izteica savu sajūsmu, ka tik daudz jauku lāču, zaķu, kaķu un leļļu princešu satikusi, ka interesantas lietas dzirdējusi un redzējusi. Viņa aicināja  ar aplausiem sveikt un sacīt „paldies” visiem bērniem par veikumu un leļļu mammām par devumu.

Par redzēto, dzirdēto un izjusto runāja Gaujienas skolas direktore Ieva Zariņa. Viņa izteica  savu prieku par sniegumu, pauda pārliecību, ka ļoti nepieciešami  šādi svētki- gan mazajiem, gan lielajiem, lai pārliecinātos par savu varēšanu, lai satiktos un gūtu jaunas idejas turpmākajam darbam.

No I.Zariņas katra grupa saņēma “Pateicību” par dalību svētkos un dāvaniņu. “Pateicību” par aizrautību un radošumu un mazu, ziedošu sveicienu svētkos no direktores saņēma arī  „leļļu mammas”, kas kopā ar bērniem bija Gaujienā:  Anita Pilipa un Laine Krūskopa no Trapenes, Iluta Apine, Sandra Gabranova un Iveta Ratsepa no Apes PII „Vāverīte”, Iluta Šurkina, Solvita Jermakova, Sanita Rozniece un Dagnija Pakalne no Gaujienas IPS, Līga Solosteja un Inga Ivanova no Vidagas skoliņas, kā arī Agija Lūse, Inese Ratsepa un Ginta Auziņa no Gaujienas „Taurenīša”.

Pēc oficiālās daļas vēl visiem kopīga bilde un rotaļas kopā ar Pepiju Garzeķi, kā arī Karlsona sākumā solītie saldumi. Ceļojošais Lācis tika nodots Vidagas pirmsskolas grupai.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas „Taurenītis” vārdā lielu paldies par atbalstu un uzticēšanos sakām Skolas direktorei Ievai Zariņai.

Paldies Gaujienas internātpamatskolas direktorei Vitai Andersonei par iespēju uzņemt viesus un svinēt svētkus!

Paldies tirdzniecības uzņēmuma PROMO pārstāvim Mārtiņam par iesaistīšanos, sarūpējot katram dalībniekam mazu dāvaniņu.

Milzīgs paldies „Taurenīša” meitenēm Iritai Stūrītei, Natālijai Kalniņai, Irai Riepniecei, Agijai Lūsei un Gintai Auziņai par idejām, darbiņiem un darbiem, neskaitot soļus, minūtes un stundas!

Paldies Ivitai Keišai par tehnisku jautājumu veiksmīgu risināšanu, par saulainu smaidu,  kopā būšanu! Uz jaunām tikšanās reizēm!

No Pepijas Garzeķes: „Nešauboties varu teikt- jā, man tur bija jābūt! Tik daudz labu emociju, prieka, tik daudz mazu leļļu, kuras ir gudras, aizrautīgas, prātīgas un smaidošas. Tās lika man apzināties vairākas dzīves patiesības- skolā ir jāiet, nedrīkst pavirši izturēties pret līdzcilvēkiem un lietām. Prāvs pulciņš leļļu aicināja kopā sadziedāt un pat laisties dejā.

Rotaļas tik kuplā pulkā piepildīja gan manu, gan bērnu sirsniņas ar īstu, neviltotu prieku. Bērnu sniegums bija aizraujošs un baudāms, visu cieņu aktieriem, rokas spiediens izglītības iestāžu darbiniekiem par devumu bērniem, par paveiktu darbu.

 Paldies, ka ļāvāt būt kopā! Uz tikšanos nākamajā gadā Vidagā!”

Arī es, Inese Ratsepa, tur biju, šo to pierakstīju.

Dalīties:
15. aprīlis, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs