Saistītie raksti

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu, 28.martā Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā: 

 

Siltumapgādes tarifs apkurei un siltā ūdens tarifs piegādei apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas „Robežnieki”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

 

Mērvienība Maksa EUR bez PVN Maksa EUR ar PVN

*Fiziskai personai PVN

12 %;

 

*Juridiskai personai PVN 21%

 

1.1.

 

1.1.1.

 

 1.1.2.

 

 

Siltā ūdens piegāde

 

ar ūdens skaitītāju

 

vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja

 

 

EUR / 1 m3

 

EUR/mēnesī

 

 

 

3,37

 

6,74

 

 

 

 

4,10

 

8,16

2.1.

 

2.1.1.

 

2.1.2.

Apkure

 

Fiziskai personai

 

Juridiskai personai

EUR/1 m2

 

       1.129  

 

1,264

 

1,366

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.302 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās” pielikuma Nr. 2 „Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie maksas pakalpojumi” 8. punktu un Apes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.6 „Par grozījumiem Apes novada domes lēmumā Nr. 302 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās””.

Izmaiņas spēkā ar šā gada 1.maiju.

 

Dalīties:
2. aprīlis, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs