Saistītie raksti

Veselību veicinošas aktivitātes turpinās

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Sabiedrības veselības projekta aktivitātes sekmīgi turpinās, katru mēnesi notiek dažādi pasākumi.

Pateicoties ziemīgajiem laika apstākļiem februāra mēnesī ziemas sporta veidu aktivitātes tika izbaudītas visā Apes novada teritorijā, uz sniegotām aktivitātēm aicināja – 1.februārī Sveču dienas sportiskais jampadracis “Ziemas viducī” Vidagā, 3.februārī Sniega dienas pasākums Gaujienā, 8.februārī Trapenē notika ziemīgais ģimeņu kopā būšanas pasākums “Kopā slidot un slēpot jautrāk”, 14.februārī sniegotās aktivitātes tika izbaudītas pasākumā “Sniega virpulis Apē”.

13.februāra vakarpusē Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā skolas audzēkņu vecākiem lekciju “Par seksuālo un reproduktīvo veselību” lasīja, uz vecāku jautājumiem atbildēja un savā darba pieredzē dalījās psiholoģe Dace Gailīte.

Marta mēnesī Apes novada izglītības iestādēs psiholoģe Inese Rieksta vadīja izglītojošas lekcijas skolēniem “Saki atkarībām – NĒ!”, kuru mērķis nostiprināt skolēnu spējas atpazīt atkarības rašanās pazīmes un apgūt praktiskus veidus, kā nepakļauties vienaudžu, apkārtējās vides spiedienam lietot ierīces un vielas vairāk, nekā pašam gribētos. 25.marta vakarā Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” psiholoģe Inese Rieksta savā lekcijā “Sarunas Ap un Par atkarībām” pilnveidoja izpratni par vielu un ierīču lietošanas ietekmi uz bērna personības attīstību. Stāstīja par veselīgiem ģimenes noteikumiem, kas palīdz novērst, pārtraukt un nepieļaut atkarības rašanos, kā arī dalījās savā pieredzē, un veidoja dialogu ar pasākuma dalībniekiem, kuriem interesēja kā pareizi rīkoties dažādās atkarību izveidojušās situācijās, kā veidot pozitīvas sapratnes gaisotni savā ģimenē.    

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas.

Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt Apes novada mājas lapā  http://www.apesnovads.lv sadaļā Attīstība – Realizācijā esošie projekti.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”.
Indra Levane
projektu vadītāja
Dalīties:
3. aprīlis, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs