24.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aicina uz pasākumu ciklu “Piedzīvojums Ziemeļgaujā”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mēs esam pieraduši no dabas ņemt, dabu iepazīt un apbrīnot, dabā atpūsties. Bet mēs varam dabai arī palīdzēt. Tamdēļ Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 2019.gadā organizē pasākumu ciklu aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja.

Katrā no pasākumiem tuvāk iepazīsim kādu no Ziemeļgaujas aizsargājamo biotopu veidiem, atpūtu apvienojot ar praktisku darbošanos konkrētajā biotopā.

Pavisam tiek plānoti 5 pasākumi.
11.maijs – Dolomītu atsegumi
Darbs (2-3 stundas) Apes novada Virešu pagastā ģeoloģiskajā dabas piemineklī Sikšņu dolomīta atsegums – atseguma atbrīvošana no  aizauguma  un uzslāņojuma, kas uzkrājies gadu gaitā. Pēc kopīga darba – dolomītu atsegumu apmeklēšana: Tilderu vecās dolomīta lauztuves, augstākais dolomīta atsegums Latvijā  Randātu klintis, Kalamecu – Markūzu gravas

8. jūnijs -Parkveida pļavas, dižkoki, vecupes
Darbs (~ 2 stundas) Valkas novada Zvārtavas vai Valkas pagastā – dižkoku atbrīvošana no apauguma. Pēc darba – pastaiga/ pārgājiens  Marsu apkārtnē: parkveida pļavas un aizsargājamie augi, vecupju veidošanās process.

20. vai 27.jūlijs – Upju straujteces
Apes novads Virešu pagasts. Brauciens ar laivām pa Gauju no Tirziņas ietekas līdz Virešu tiltam. Pa ceļam ar izkaptīm, kapļiem un grābekļiem attīrīsim Gaujas straujteces posmu no ūdensaugu aizauguma.

 Septembris – Iekšzemes kāpas
Valkas novads Zvārtavas pagasts. Pārgājiens apm.15 km, iepazīstot vienu no lielākajiem iekšzemes kāpu masīviem Latvijā – Cirgaļu kāpas. Šajā pasākumā strādāšana nav paredzēta, iepazīsim mežu biotopu “Ķērpjiem bagāti priežu meži”, aplūkosim sauso mežu dzīvotņu atjaunošanos pēc degšanas.

Novembris- Lašu nārsts
Lašu nārsta vērošanas pārgājiens gar Vecpalsas upi Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastos, Apes novada Virešu pagastā. Darbs – pa ceļam bebru dambju un sanesumu likvidēšana.

Sīkāka informācija būs pieejama ne vēlāk kā 10 dienas pirms katra konkrētā pasākuma.

Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Valkas un Apes novadu pašvaldībām

Rūta Zepa
Dabas aizsarsdzības pārvalde

Vidzemes reģionālā administrācija
Vecākā valsts vides inspektore

 

Dalīties:
3. maijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs