22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Akcija ’’Bibliotēkas nakts’’

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Trapenes bibliotēka jau no 2008.gada pievienojas Muzeju nakts akcijai. Katru gadu bibliotēkas durvis tiek atvērtas pulksten 20:00 līdz pusnaktij. Tā kā katru gadu akcijas tēma ir citāda, tad bibliotēka apmeklētājiem  piedāvā savu programmu.

Šā gada akcijā godājām sava novada varoņus, kuru ‘’ierocis’’ ir vārds un Trapenē tas ir dzejnieks Ojārs Vācietis. Visiem, gan maziem, gan lieliem ir pazīstams Ojāra Vācieša  dzejolis ‘’Astoņi kustoņi’’. Dzejoļa motīvu ņēmām par pamatu vakara gaitai. Bibliotēkas pagalmā ir ieligzdojis viens no 7 Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Kraukļiem, kurš šogad tika atjaunots un nokrāsots. Bibliotēkas nakts ietvaros Krauklim uzdāvinājām draugus ‘’ 8 kustoņus’’.  Stilizētus  dzīvniekus šabloniem  zīmēja māksliniece Lilija Kukle.  Vakaru iekrāsoja Otiņa un Krāsiņa no aģentūras OLEE.

Tā kā Trapenes bibliotēka ir viena darbinieka iestāde, tad pasākumu sagatavošanas darbiem ir nepieciešami brīvprātīgie. Mani priecē tas,  ka trapenieši ir ļoti atsaucīgi, paldies visiem, kas iesaistījās un palīdzēja: Trapenes pagasta saimniekam Antim, Dzintrai par Kraukļa atjaunošanu un krāsošanu, Ārim par grilu un vērtīgiem padomiem,  pavārēm Ludmilai, Lienei par garšīgo mīklu, čaklajām mīklas rullētājām Lienei, Līgai Santai, uguns uzturētājiem Regnāram, Kristapam, Viktoram par 20 lazdas koka  mietu pagatavošanu, bibliotēkas pagalma  kārtības un tīrības uzturētājiem Viktoram, Agitai, Apes novada daiļdārzniecei Anitai par padomiem apzaļumošanā  un krūmu un puķu stādiem. Paldies valmieriešiem Maijai un Uģim, Kristīnei, paldies savējiem. Vietā ir teiciens, ka ‘’mēs būvējam šo pasauli paši’’ , uz tikšanos un sadarbību  citos pasākumos.

Finansiāli pasākumu atbalstīja Apes novada dome.

Trapenes bibliotēkas vadītāja
Dzidra Zariņa

 

 

 

Dalīties:
21. maijs, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs