Saistītie raksti

Apes novada Administartīvās lietvedības inspektora 2018.gada darba rezultāti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada Administartīvās lietvedības inspektora 2018.gada darba rezultāti:

 • Iesniegumi – 63
 • Saņemti telefona zvani par dažādiem notikumiem – 203
 • Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – 22
  106.p.1.d.  (dzīvnieku turēšanas labturības izmantošanas prasību neievērošana) – 9
  1671.p.1.d. (Akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšana) – 2
  421.p.3.d. (Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana; Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 2
  75.p.2.d. (Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā) – 9
 • Pārtraukta tirdzniecība neievērojot Apes novada saistošos noteikumus Nr.18/2015 – 6 gadījumi
 • Apsekotas platības, kur izplatījušās invazīvo augu sugas (latvāņi) – Trapenē – 10 vietas; Gaujienā – 2 vietas
  Mutiski brīdināti 14 īpašnieki
  Rakstiski brīdināti 0 īpašnieki
  Uzsākti administartīvie procesi – 0
  Izbeigti sakarā ar trūkumu novēršanu – 0
 • Izsniegti 147 brīdinājumi par sadzīves atkritumu izvešanas līgumu nenoslēgšanu, kā rezultātā 60 mājsaimniecības līgumus ir noslēgušas
 • Brīdināti par ugunskuru kurināšanu – 19 personas
 • Tikšanās ar iedzīvotājiem – 1 reize Apē
 • Nolasītas lekcija skolās – 5
 • Dežūras tirgos – 5 reizes
 • Sadarbība ar valsts iestādēm (Valsts policija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts meža dienests, Valsts probācijas dienests): 29 reizes.
Zigurds Safranovičs
Apes novada Administartīvās lietvedības inspektors

    

Dalīties:
13. maijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs