26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Saistītie raksti

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Žetonu vakars.

2.maijā notika Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 12.klases žetonu vakars. Vakars noritēja patīkamā gaisotnē. Kuplā skaitā uz pasākumu ieradās skolas pedagogi un skolas biedri.

Laba vēlējumus un Žetonu gredzenus skolas direktore Dina Meistere un audzinātāja Sanita Saulgrieze izsniedza 10 skolēniem.

11.klases meitenes dāvāja skaistas dziesmas, kā ceļa maizi veiksmīgiem startiem eksāmenos.

LAI IZDODAS!

 


Jau 21 gadu pēc kārtas 1.maijā, Smiltenes centrā notika tradicionālās «top!»  ielu stafetes, kas ir viens no lielākajiem bērnu un jauniešu masu sporta pasākumiem.

“top! ielu stafetes” jau kļuvušas par tradīcijām bagātāko stafešu skriešanas notikumu, katru gadu pulcējot vairāk nekā 1000 dalībniekus no dažādām pilsētām un pat no Igaunijas pilsētas Valgas, pulcējot visdažādākā vecuma skrējējus. No Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas pasākumā piedalījās trīs komandas. Divas komandas ieguva pirmās vietas.

Paldies skolotājām Aijai Latikai un Gundai Purakalnei.

 


 24.aprīlī Gaujienas pamatskolā notika Vizuālās mākslas olimpiāde, kurā piedalījās vairāki skolēni no Dāvja Ozoliņas Apes vidusskolas. 

Rezultāti:

1.vietas ieguvēji
TOMASS CELENBERGS  2.kl.

SONORA BABRE  4.kl.

2.vietas ieguvēji
MARTA BRANTE  2.kl.

UNA ZARIŅA  3.kl.
EMĪLIJA ĒVELE  5.kl.
MELĀNIJA BORMANE  6.kl.

3.vietas ieguvēji
KRISTO KAKTIŅŠ  1.kl.

KATE KAKTIŅA  3.kl.
LAUMA POPE 7.kl.

Paldies skolotājai GUNTAI LIEPIŅAI

 


Krievu valodas svētki Pededzē.

4.aprīlī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola piedalījās krievu valodas svētkos Pededzē.

Dalībnieki 6.- 8 klasei: Beļimenko Karīna, Millers Maikls ,Ķauķis Arvis , Jakovļevs Aleks.

Svētku  aktivitātes: Tradicionālās krievu talismana lelles- Laimes lellītes taisīšana, olu krāsošana, vizināšanas ar zirgu. Muzejā gids stāstīja par krievu kultūru. 

Svētki beidzās ar olu ripināšanu un pusdienām- pankūkas ar mājās ievārījumu  un mājās krējumu.

Zoja Čakša
Krievu valodas skolotāja

 

 

 


2019.gada 13.aprīlī Rīgā- Bībeles olimpiāde!

 13.04. 17 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 17 skolēni startēja Bībeles olimpiādē. Šī gada tēma “Dieva mīlestībā“. Patiess prieks par skolēnu panākumiem! Vēlējums bērniem- lai iegūtās zināšanas un atziņas tiek reāli pielietotas dzīvē, jo Augstākais bauslis ir “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu”( Lūkas ev. 10:27) Lai Mīlestība piepilda pasauli!

Olimpiādes dalībnieki

1.Ance Ābolkalne- 3.klase
2. Paula Nika Sīmane- 3.klase
3. Valters Pujiņš- 3.klase
4. Una Zariņa- 3.klase
5. Armando Zujevs- 4.klase- Atzinība
6. Estere Grandava- 4.klase- Atzinība
7. Evelīna Uva Strēlniece- 5.klase- 2.vieta
8. Enija Muceniece- 5.klase- 3.vieta
9. Keita Kamberkalne- 5.klase- Atzinība
10. Emīlija Ēvele- 5.klase- 1.vieta
11. Zanda Voropajeva- 6.klase- 1.vieta
12. Uvis Vilnis Prazņicāns- 6.klase- Atzinība
13. Dārta Elīza Bērziņa- 7.klase- 3.vieta
14. Lauma Pope- 7.klase- 2.vieta
15. Liāna Gailīte- 8.klase- 1.vieta
16. Kristiāns Toms Briedis- 10.klase- 3.vieta
17. Oskars Zaķis- 12.klase- 2.vieta

Skolotājas – Līvija Karro, Dita Laicena, Aiva Zaķe (muzikālā skolotāja)

 


29.martā Alūksnes kultūras centrā notika Alūksnes un Apes skolēnu deju skate.

No Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas piedalījās skolēnu deju kolektīvs. Skatē iegūta I pakāpe.

PALDIES DEJU SKOLOTĀJAI DACEI ĶELPEI.

 


29. martā Alūksnes kultūras centrā notika Alūksnes un Apes skolēnu koru skates.

Ar labiem rezultātiem startēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 5.- 9.klašu kolektīvs, kā rezultātā tika izvirzīti uz Latvijas izglītības iestāžu koru konkursu Valmieras pilsētā. Konkurss notika 5.aprīlī Valmieras 5 vidusskolas telpās. Skanēja lieliski, skolēni jutās  gandarīti ar padarīto darbu.

Skolēnus skatei un konkursam sagatavoja skolotāja Sandra Oto un koncertmeistares lomā iejutās skolotāja Aiva Zaķe. Abpusējs paldies!

 


Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā “Zelta Ripa”  hokeja turnīrs skolēniem.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu pārstāvēja komanda no trijām klasēm: 5.klases – Keita Kamberkalne, Sandis Jansons, Emīls Sināts, Salvis Kozuliņš, Ralfs Enītis, no 3.klases –  Ance Ābolkalne, Roberts Leimanis, Valters Pujiņš, Umberts Teters un no 1.klases Elvis Jakovļevs.

Gunda Purakalne
skolotāja 

 


10.aprīlī Alūksnē notika jauniešu sacensības volejbola “A” grupā.

Dāvja Ozoliņa Apes komanda izcīnīja godalgoto 1.vietu.

Komandā: Kristaps Svens Konoščenoks, Dāvis Kozuliņš, Andra Kaktiņa, Ulrika Lība Tetere, Bruno Ābolkalns. 

Gunda Purakalne
skolotāja 

5.aprīlī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas florbola komanda piedalījās sacensībās Valkā.

Veiksmīgi ierindojās otrajā vietā.

Gunda Purakalne
skolotāja 

 

 

3.aprīlī Alūksnes ģimnāzijā notika, Apes un Alūksnes novadu “B” grupas volejbola sacensības.

 

Puišu komandā:  Adriāns Zariņš (8.kl.), Deniss Lankrets (8.kl.), Madars Arbidāns (7.kl.), Kristaps Svens Konoščenoks (7.kl.), Dāvis Kozuliņš (9.kl.), Ralfs Raipalis (9.kl.). Iegūtas pirmās vietas. 

Paldies sporta skolotājai Gundai PURAKALNEI.

 


12.klases skolniece Elīza Puriņa aizstāvēja savu zinātniski pētniecisko darbu “ Latvijas Kultūras kanons kā nacionālo un lokālo vērtību iniciētājs” Vidzemes reģionā Valmierā un ieguva 3.pakāpi.

Darbi tika iesūtīti vērtēšanai un, ņemot vērā recenzentu viedokli, dalībnieki tika uzaicināti prezentēt savu darbu klātienē.

Šogad zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posmā tika iesniegti 1110 skolēnu darbi. Visvairāk darbu tika iesniegti Sociālajās zinātnēs – 322 darbi, Dabaszinātnēs – 303 darbi, Humanitārajās un mākslas zinātnēs – 243 darbi.

Paldies ZPD vadītājai skolotājai Dinai Meisterei.

 

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

 


Skatuves runas konkurss Gulbenē.

7.martā Gulbenē norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārta. 
2.kārtā piedalījās skolēni no vairāk nekā 10 skolām Vidzemes reģionā. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni – Rauls Vīksna (10. klase) un Bruno Ābolkalns (11. klase) konkursā ieguva I pakāpes diplomus! Lepojamies!

Pateicamies skolotājai Sarmītei Apinei


Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere

skolotāja

2019.gada. 7. un 8. martā notika Apes novada sākumskolas latviešu valodas un matemātikas olimpiādes.

 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnu panākumi latviešu valodas olimpiādē.

1.KLASE

1.vieta Deina Līva 
2.vieta Elvis Jakovļevs, Jānis Mellītis

2. KLASE

2.vieta Marta Brante
3.vieta – Tomass Gustavs Celenbergs

3.KLASE

Atzinība- Paula Nika Sīmane

4. KLASE

1.vieta Laura Kranāte
2.vieta Evelīna Rence
 3.vieta Estere Grandava
Atzinība – Estere Bambule.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnu panākumi matemātikas olimpiādē.

1.KLASE

1.vieta Jānis Mellītis
3.vieta Elvis Jakovļevs
3.vieta – Miks Matvejevs.

2.KLASE

1.vieta Marta Brante
2.vieta Tomass Gustavs Celenbergs
Atzinība- Emīls Jurka

3. KLASE

3.vieta
 Alise Elizabete Stafecka

 Atzinība-  Kaiva Renga.

4. KLASE

2.vieta Einārs Laurovs
 3.vieta Estere Bambule

 

Paldies skolotājām: Aldai Liepiņai, Aivai Zaķei, Rūtai Rateniecei, Līvijai Karro, Jogitai Kazakai.

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

 


Vides erudīts.

2019.gadā Latvijas Reģionālā televīzija Re:Tv izsludināja ikgadēju konkursu “Vides erudīts”, kurā ir dažādi jautājumi un uzdevumi saistīti ar dažādu vides problēmu risināšanu.

Šajā gadā no Dāvja Ozoliņ Apes vidusskolas pieteicās viena komanda, kurā piedalījās Kristaps Jakovļevs (12.kl.) un Kristiāns Toms Briedis (10.kl.). Konkursa 1.kārtā bija jābrauc uz “Daibes” atkritumu poligonu, kur vispirms notika neliela ekskursija un pēc tam spēle.

Apes pārstāvētā komanda veiksmīgi atbildēja uz jautājumiem un iekļuva pusfinālā, kurš norisinājās 1.martā. Jautājumi bija grūti, tomēr ar praktisko pārbaudījumu puiši tika teicami galā. Finālā neizdevās iekļūt, bet pasākums bija jauks un ieguvām labas atziņas turpmākajai dzīvei!

 

Paldies skolotājai Tamārai Orlovai, kura bija kopā ar mums.

 

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

 


1.martā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās 3.,4. klašu Apes novada angļu valodas olimpiāde.

 Skolēni savas zināšanas pierādīja gan lasīšanas, gan gramatikas, gan arī klausīšanās un rakstīšanas daļās.

3.klašu grupā

I vieta Keita Aule (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)

II vieta Nora Mūrniece (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola (Vidagas skoliņa))

III vieta Valters Pujiņš (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)

III vieta Jēkabs Zariņš (Trapenes sākumskola)

Atzinība Rodrigo Saharovs (O. Vācieša Gaujienas pamatskola)

4.klašu grupā

I vieta Sonora Babre (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)

I vieta Daniels Zeltiņš (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)

II vieta Armando Zujevs (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)

III vieta Samanta Vorohta (Trapenes sākumskola)

Atzinība Ksenija Elstiņa (Trapenes sākumskola)

 Paldies skolotājām  – Lūcijai Kapačai, Gunitai Ķelpai, Dacei Lazdiņai, Sarmītei Apinei!

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

 

Skatuves runas konkurss Alūksnē.

28.02. 2019. Alūksnes kultūras centrā notika Apes un Alūksnes novadu skatuves runas konkurss. Ar  aktīvu līdzdalību konkursā piedalījās 14 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni. Mājās atgriezās ar diplomiem un iegūtajām pakāpēm.

1.pakāpe – Elvim JAKOVĻEVAM (1.kl.), Esterei GRANDAVAI (4.kl.), Emīlijia ĒVELEI (5.kl.), Lorai GRAUDAI (9.kl.), Raulam VĪKSNAM ( 10.kl.), Bruno ĀBOLKALNAM (11.kl.)

2.pakāpe – Kristo KAKTIŅAM (1.kl.), Emīlam JURKAM ( 2.kl.), Tomasam Gustavam CELENBERGAM (2.kl. ), Ancei ĀBOLKALNEI (3.KL.), Annijai STRAUTAI ( 3.kl. ), Karolīnai KAZAKAI (5.Kl.), Enijai Lijai KALNIŅAI (7.KL.), Liānai GAILĪTEI (8.KL.).

Rīta pusē  1.-3. klašu skolēni apmeklēja Alūksnes muzeju, tikmēr vecāko klašu dalībnieki runāja savus daiļdarbus.

B. ĀBOLKALNS un R. VĪKSNA tika izvirzīti uz reģiona skatuves runas konkursu, kas norisināsies 7. martā Gulbenē.

Paldies skolotājām Aldai LIEPIŅAI, Rūtai RATENIECEI, Līvijai KARRO, Aivai ZAĶEI, Sarmītei APINEI par sagatavošanu konkursam.

 

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

Ūsas un astes.

Janvāra vidū uz skolas  e-pastu tika atsūtīta vēstule par sadarbības iespējām patversmju labdarības akcijā. Šāda veida akcijai norit jau otro gadu, bet mūs tā uzrunāja pirmo gadu.

Lai palīdzētu kaķiem un suņiem, kuri palikuši bez mājām, būtu jāsarūpē ziedojumi, jāiepako sūtījums un jāpiesaka DPD kurjers, kurš ieradīsies sūtījumam pakaļ un nogādās to izvēlētajā patversmē.

Uz šo ziņu reaģējām atsaucīgi, tika saziedotas un piepildītas 15 kastes ar pārtiku, segām un daudz ko noderīgu patversmes iemītniekiem.

Akcijā piedalījās ik viens skolēns, viņu vecāki un skolotāji. Mazie “mīluļi” no patversmēm jums saka Lielu paldies!

 

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

Konkurss “Mana apņemšanās Latvijai 2019. gadā”. 

Rīgas Stradiņu universitāte rīkoja konkursu Mana apņemšanās Latvijai 2019, kurā aicināja piedalīties 10.-12. klašu skolēnus. Arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 10. klases skolēns Kristiāns Toms Briedis, piedalījās šajā konkursā. Uzdevums bija iesūtīt runu video formātā, ietverot tajā savu personīgo apņemšanos 2019. gadam un saistot to ar novēlējumu Latvijai, tās iedzīvotājiem. Iesūtīti tika vairāki desmiti video, taču tikai 10 video tika publicēti sociālajos tīklos, kā arī labākie video autori 15. februārī tika aicināti uz noslēguma pasākumu Rīgas Stradiņu universitātē, arī Kristiāns bija starp tiem! Priecājamies un lepojamies!

Paldies skolotājai Sarmītei Apinei

Informāciju sagatavoja
Ināra Kandere
skolotāja

 

Apes tautas nama bērnu vokālās grupas trio, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas meitenes Emīlija, Ance, Estere piedalās jauno talantu konkursā “Dziesmu karuselis”.

Paldies, skolotājai Sandra Oto par enerģiju un neatlaidīgo darbu un mīlestību. Paldies, Sanai Raipalei par skaistajiem skatuves tērpiem, Ilzei Ēvelei par gludināšanu, sprogošanu…

Informāciju sagatavoja
Ilva Sāre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
10. maijs, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs