Saistītie raksti

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Zinību svētki 2019

31.maijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā bija tradicionālie svētki – Zinību svētki. Mācību gads bija ļoti bagāts ar mācību olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, projektiem, pasākumiem, ekskursijām, koncertiem, skatēm.

Esam piedalījušies ar labiem rezultātiem Alūksnes – Apes novadu mācību olimpiādēs. Ance Pakalne ieguva 1.vietu mūzikas olimpiādē (sk.D.Pakalne) un piedalījās arī Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādē, kur ieguva atzinību par labāko kompozīciju, kā arī atzinību vēstures olimpiādē (sk. L.Bukovska). Veiksmīga dalība olimpiādēs bija Rinaldam Kigitovičam: 1.vieta latviešu valodas olimpiādē (sk.Zilbere), 2.vieta ģeogrāfijas (sk.I.Zariņa) un 3.vieta angļu valodas (sk.G.Ķelpa) olimpiādē. Ģeogrāfijas olimpiādē komandā piedalījās arī Jūlija Katrīna Celenberga un Megija Lukjanoviča, iegūstot 2.vietu.  Jūlija Katrīna ieguva arī atzinību latviešu valodā. Austris Kalniņš parādīja labas zināšanas vēsturē, iegūstot 2.vietu, un fizikā atzinību (sk.S.Granta). Agnete Esmeralda Lauce, iegūstot atzinību matemātikā (sk.S.Bauska), piedalījās arī Vidzemes reģiona matemātikas olimpiādē.

Apes novada sākumskolas matemātikas olimpiādē 1.vietu ieguva Agnete Esmeralda Lauce, Beate  Ketija Pilmane, 2.vietu – Valters Gustavs pakalns, Rodrigo Saharovs,  atzinību – Ralfs Lukjanovičs, Latviešu valodas olimpiādē: 1.vieta – Rodrigo Saharovs, 2.vietu – Agnete Esmeralda Lauce, 3.vietu – Karīna Liepiņa un Beate  Ketija Pilmane, atzinību – Annike Kalniņa. Angļu valodā atzinību ieguva Rodrigo Saharovs. Vizuālajā mākslā 1.vieta Austrim Kalniņam,  2.vieta – Alisei Lūsei, Karīnai Zirdziņai, Megijai Trallai, 3.vieta – Jūlijai Katrīnai Celenbergai, atzinība – Egijai Auziņai un Gabrielai Annijai Paiķenai. Skolēnus sagatavoja skolotājas V.Jaukule, S.Bauska, A.Palmbaha, I.Baumane.

Alūksnes – Apes novadu skatuves runas konkursā 1.vietas ieguva Rauls Pakalns, Niks Judenkovs (I.Zilbere) un Rodrigo Saharovs (sk.S.Bauska), 2.vietas – Ance Pakalne, Austris Kalniņš, Karīna Zirdziņa un Marta Kalniņa (sk.I.Zilbere).

Miksikes konkursā “Galvas rēķini” Austris Kalniņš Alūksnes – Apes novadā ieguva 2.vietu un piedalījās arī finālā Rīga (sk.S.Granta). Vidzemes 8.patriotiskās dzejas festivāla “Mūs vieno Latvijas svētais vārds” dzejas konkursā K.Zirdziņa ieguva 2.vietu (sk.I.Zilbere). Alūksnes un Apes novadu 4.klašu skolēnu angļu valodas viktorīnā “Valodu vilciens pietur…” Loreta Saharova ieguva 1.vietu un Betae Ketija Pilmane – 2.vietu (sk. G.Ķelpa).

Mācību gadu optimālā līmenī beidza Adrians Antonovs, Beate Ketija Pilmane, Loreta Saharova, Džeida Ruta Alsvika, Miks Andersons, Kerija Katrīna Bērziņa, Marta Kalniņa, Rauls Pakalns, Arta Korobova, Emīls Jāņkalns, Karīna Zirdziņa, Alise Lūse, Kristers Skrastiņš, Kristers Elmanis, Kristers Lārmanis, Uvis Sproģis, Arta Zālīte, Daniels Auziņš, Austris Kalniņš, Ričards Krauze, Ginters Ķelps, Ance Pakalne, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Rinalds Kigitovičs, Megija Lukjanoviča un Bella Agnija Vāciete.

Priecājamies par 5.-9. klašu kora iegūto I pakāpi koru skatē Alūksnē un I pakāpi Vidzemes reģionā! Tāpat arī par tautas nama deju kolektīva “Kastanītis”  – I pakāpi! Tie ir lieliski sasniegumi!

Arī šogad čakli vācām makulatūru, PET pudeles un baterijas, kur rezultātā skola ieguva 3.vietu un naudas balvu ekskursijai ZAAO gada akcijā “Dabai labu darīt!”. Čaklākie vācēji bija Rodrigo Ziemiņš un Ance Pakalne.

Sporta reitingā 1.vietu ieguva Daniels Auziņš, 2.vietu Ginters Ķelps un 3.vietu Kristers Lārmanis un Džeims Bukoveckis.

Visa mācību gada garumā aktīvi darbojās Skolēnu pašpārvalde, kas ir organizējusi un vadījusi skolas pasākumus. Aktīvākie ārpusstundu darbā bija Ance Pakalne, Bella Agnija Vāciete un Niks Judenkovs. 

Kā parasti Zinību svētku noslēgumā skolotāji deva “pūcītes” un balviņas skolēniem par viņu attieksmi un labajiem darbiem.

Paldies skolas direktorei Ievai Zariņai par atbalstu skolotāju ideju realizācijā, par iespēju piedalīties olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, par izglītības procesa organizāciju skolā, par projektu vadīšanu, uzraudzīšanu un realizāciju!

Paldies skolotājiem, kas mācīja, konsultēja, uzklausīja, palīdzēja un mudināja skolēnus neapstāties, noticēt sev un gūt panākumus gan ikdienas mācību darbā, gan olimpiādēs, konkursos un sacensībās!

Paldies visiem skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, skolai un līdzdalību mūsu kopējās aktivitātēs!

Mācību gads tuvojas beigām, ir paveikts ļoti daudz! Ir godam nopelnīta atpūta vasarā!

 Līga Bukovska
direktores vietniece izglītības jomā

 

 


ZZ Čempionāts 2019

ZZ Čempionāts ir sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos skolēniem no visas Latvijas. ZZ Čempionāts 2019. gadā  notiek jau 13. sezonu un kā ierasts  tajā piedalās arī mūsu skola. Šoreiz tā bija apvienotā 9. un 7.klases komanda. Lai nokļūtu uz fināla pasākumu Ropažos, bija jāizpilda mājasdarbs, pusfināla un individuālie uzdevumi. Un mēs to izdarījām!!!

Fināla pasākums Ropažu sporta kompleksā patiesi veicināja savstarpēju cieņu, iecietību, draudzību dalībnieku  vidū, attīstīja  spējas sadarboties komandā, kā arī palīdzēja skolēniem atklāt sevī līderības prasmes un attīstīt tās, popularizēja aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

Vairāk foto skolas Facebook lapā

Pasākumu atklāja Valsts Prezidents R.Vējonis, savukārt vakarā ar koncertu mūs priecēja reperis Ansis.

Ar prieku, jaukām emocijām, jautriem piedzīvojumiem aizvadījām dienu, veicot dažādas interesantas  stafetes gan uz ūdens, gan uz zemes, gan skrienot, gan minoties, gan braucot ar kartingu, gan liekot puzles, gan bumbojoties, gan kāpjot klinšu .

Paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās posmā komandas kapteinei Ancei  Pakalnei un skolotājai Līgai Bukovskai! Paldies skolas direktorei un šoferītim Mārim par atbalstu komandas nokļūšanai uz finālu!

Komandu atbalstīja un līdzi juta skolotāja Gunita
 
 

Godam nopelnīts apbalvojums

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vēstures skolotājai Līgai Bukovskai  16. maija diena Mazsalacā, kur norisinājās 2. Cēsu pulka Skolnieku  rotas piemiņas karoga pasākums, bija pārsteigumiem bagāta.

 Dalībskolu patriotiskā darba vērtēšanas komisija starp 10 Ziemeļvidzemes skolām īpaši atzinīgi novērtējusi  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Daudzu šo pasākumu autore ir vēstures skolotāja Līga Bukovska.

 Skolas novērtēšanas dienā 9.aprīlī līdz ar prezentāciju par darbu šajā mācību gadā skolēni un vecāki  saīsinātā variantā parādīja Valsts 100 gadei veltīto priekšnesumu „No Brīvības līdz Brīvībai”, kura scenāriju veidoja skolotāja Līga. Tas līdz sirds dziļumiem aizkustināja komisiju, tāpat kā pagājušā gada 18. novembrī visus klātesošos.

VISC Neformālās  izglītības  departamenta direktore  Agra Bērziņa pauda izbrīnu par to, kā Latvijas 100 gadu vēsturi var parādīt stundas laikā. Jā, arī šādā veidā  skolēniem var mācīt Latvijas vēsturi!

  16. maijā skolotāja Līga Bukovska saņēma  Pateicību par skolēnu patriotisko audzināšanu, veicinot viņu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanu un sekmējot savas skolas un novada tautas tradīciju un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ko parakstījis Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un no skolu vērtēšanas komisijas dalībnieka Māra Niklasa piemiņas balvu.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola lepojas ar saviem pedagogiem , skolēniem un vecākiem!

 Ieva Zariņa
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore
 
 

2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga svētki Mazsalacā

16.maijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas desmit 8.-9.klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju Līgu Bukovsku devās uz Mazsalacu, lai piedalītos 2. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas ceļojošā karoga glabātāju skolu karoga maiņas svinīgajā pasākumā, godinot un atceroties par Latviju kritušos neatkarības un brīvības cīnītājus.

 Pasākumu svinīgi atklāja Mazsalacas skolas direktore Zaiga Ivana, un ar muzikālu sveicienu priecēja popgrupa ‘’Smile’’ no Valmieras un Mazsalacas kultūras centra grupa ‘’Svētdienas’’. Pēc svinīgas atklāšanas skolēniem bija militārās sporta aktivitātes, kuras vadīja Mazsalacas vidusskolas jaunsargi.  Desmit aktivitātēs bija jāmet granātas, jānes ievainotais komandas biedrs,  jāšauj ar gaisa šauteni,  jāmeklē dažādas karavīram piederošas lietas, jāatpazīst kultūras celtnes un pieminekļi Latvijā. Skolotāji un viesi šajā laikā apgleznoja flīzītes, kas veidos šī pasākuma piemiņas sienu skolā.

Pēc militārajām aktivitātēm  un “lauku” virtuves pusdienām gatavojāmies svinīgajam gājienam. Svinīgā gājiena laikā nolikām ziedus  Latvijas brīvības cīņās kritušo igauņu karavīru Brāļu kapos, P.Zolta atdusas vietā un Varoņu birzītē.  Mūs pavadīja Nacionālo bruņoto spēku orķsestris.

Svinīgais pasākums un karoga maiņas ceremonija notika Mazsalacas novada Kultūras centrā. Pasākuma laikā tika uzteiktas skolas par patriotisko audzināšanu šajā mācību gadā. Mūsu skolas 9.klases skolēns Austris Kalniņš saņēma “Latvijas ģenerāļu kluba” pateicību par aktīvu dalību Jaunsardzē. Bijām lepni, ka mūsu vēstures skolotājai Līgai Bukovskai pasniedza NBS komandiera ģenerālleitnanta pateicību kā labākajai vēstures skolotājai.  “Latvijas ģenerāļu kluba”  pateicība tika pasniegta arī mūsu skolai par Skolnieku rotas karoga ceremonijas uzturēšanu un aktīvu, radošu un iniciatīvām bagātu ikdienas darbu. Šis bija ļoti īpašs pasākums, it īpaši  mums -devītajiem, jo mēs skolu pārstāvējām karoga maiņas ceremonijā pēdējo reizi.

Skolnieku rotas ceļojošais karogs tika nodots uz gadu glabāšanā Stalbes vidusskolai. Paldies Mazsalacas vidusskolai par ļoti interesanto un labi organizēto dienu!

Ance Pakalne
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 9.klases skolniece 
 
 
 

Pēdējais zvans skolā Gaujas krastā

17.maijā Pēdējā zvana svētki izskanēja Ancei, Austrim, Danielam A., Jēkabam, Ginteram, Danielam K., Oskaram, Ričardam, Rodrigo un viņu audzinātājai skolotājai Līgai.

Kā ierasts skolas zālē un uz pēdējo stundu viņus pavadīja paši jaunākie skolas biedri – 1.klases skolēni.

9.klases skolēni mūsu skolā bija piepildījuši savu ikdienas dzīvi ar ļoti daudzām aktivitātēm – mācību olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, ar līdzdalību projektos gan Latvijā, gan ārzemēs, ekskursijām, klases un skolas pasākumiem, aktīvi darbojoties interešu izglītības pulciņos un mūzikas, mākslas, sporta skolās. Tā bija pozitīva sadarbība ar skolotājiem, tāpēc 9.klases skolēni viņiem teica PALDIES ar pateicības vārdiem, pasniedzot savas “pūcītes” un ziedus! Paldies tika teikts arī skolas tehniskajiem darbiniekiem, ar kuriem skolēniem bija izveidojušās sirsnīgas attiecības, kas viņus atbalstīja gan ikdienā, gan aktivitātēs, gan klases īpašajos svētkos.

Par saviem audzēkņiem visvairāk priecājās viņu klases audzinātāja, jo ar lepnumu varēja raudzīties meitenē un astoņos zēnos, kas bija izauguši viņas acu priekšā. No maziem ķipariem, ar kuriem iepazinās 5.klasē, līdz  jauniešiem 9.klasē, ar kuriem kopā varēja “kalnus gāzt”. Viņi ir tik dažādi, bet kopā tas ir spēks. Tajā pašā laikā ir mazliet skumji, jo turpmāk būs tikai satikšanās prieks un atmiņas par kopā pavadīto laiku.

Pēdējā zvanā 9.klases skolēni saņēma direktores Ievas Zariņas un skolasbiedru laba vēlējumus. Īpaši sirsnīgs un daudzpusīgs bija 8.klases un viņu audzinātājas skolotājas Gunitas sveiciens. Un vēl lielāku pārsteigumu 8.klase bija sagatavojusi devītajiem viņu klases telpā, kad 9.klases skolēni devās uz pēdējo klases stundu. Atverot klases durvis, devītie ieraudzīja simtiem taureņu (tiešām simtiem, vēlāk saskaitījām – 560), kas padarīja klases telpu ļoti krāsainu un priecīgu. Un tie vēl nebija visi pārsteigumi no 8.klases!

9.klase pateicas visai skolas saimei par sirsnīgo un jauko Pēdējo zvanu, par labajiem vārdiem, dāvanām, ziediem! Īpašs paldies 8.klasei un viņu audzinātājai skolotājai Gunitai! Paldies skolotājām Dagnijai un Gunitai par izvēles stundas interesanto novadīšanu! Paldies 5.klasei par centieniem “palīdzēt” mums eksāmenu laikā!

Tagad sākas eksāmeni, turiet īkšķus, lai mums izdodas!

Līga Bukovska
9.klases audzinātāja 

 


Šī gada 14.maijā Valkā norisinājās starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā “ZIEMEĻU STĪGA”, kurās pulcējās sportisti no vairāku novadu skolām.  Arī mūsu pieci 9.klases skolēni Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vārdu aizstāvēja godam un mājās atveda 8 medaļas.

Iegūtie rezultāti: 

100m sprinta distancē:
1.vieta Ginters Ķelps (2003.-2004.g.dz.)
2.vieta Daniels Auziņš (1999.-2002.g.dz.)

200m sprinta distancē:
1.vieta Ginters Ķelps (2003.-2004.g.dz.)
2.vieta Daniels Auziņš (1999.-2002.g.dz.)
3.vieta Jēkabs Kalniņš (2003.-2004.g.dz.)

800m vidējo distanču skriešanā:
1.vieta Austris Kalniņš (2003.-2004.g.dz.)

Lodes grūšanā:
1.vieta Ričards Krauze (2003.-2004.g.dz.)

Šķēpa mešanā:
2.vieta Ričards Krauze (2003.-2004.g.dz.)

Paldies puišu sporta skolotājam J.Ozoliņam, puišu sporta skolu treneriem un skolas direktorei par atbalstu nokļūšanā uz sacensībām!

Uzvarētāju foto skolas Facebook lapā

 


10.maija pēcpusdienā Mātes diena atnāca Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā ar krāšņu koncertu „No sirsniņas sirsniņā”. Jau ierasts, ka mācību gada noslēgumā Mātes dienas koncertā skolēni priecē skatītājus ar labāko sniegumu, kas apgūts visa gada laikā.

Dzirdam skanīgas dziesmas gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu kora izpildījumā, kā arī ansambļa sniegumu. Šogad svētku koncerts notika Gaujienas tautas namā, jo priekšnesumus sniedza arī Gaujienas deju kolektīvi „Sīči” un „Kastanītis”. Jāpiebilst, ka mums ir īpašs prieks par saviem dejotājiem un dziedātājiem, jo šogad Apes-Alūksnes novadu deju kolektīvu skatē „Kastanītis” ieguva 1.pakāpi un koru skatē 5.-9.klašu koris arī ieguva 1.pakāpi. Mūsu koristi tālāk piedalījās Vidzemes novada koru skatē Valmierā, kur savā vecuma grupā ieguva trešo augstāko rezultātu. Koncertā ikviens ar siltām emocijām klausījās skanīgās dziesmas un priecēja acis pie dejotāju raitā soļa.

Pavasara prieks, bērna sapņi un māmiņas tuvums izskanēja arī dzejā, ko sniedza skatuves runas konkursa laureāti. Tāpat patīkamus mirkļus klātesošie varēja baudīt, klausoties vismazāko dziedātāju balstiņās, ko izpildīja mazo vokālistu konkursa „Cālis” un „Putniņi” labākie dziedātāji.

Koncerta izskaņā sirsnīgus apsveikuma vārdus visiem klātesošajiem teica skolas direktore Ieva Zariņa, visu skolotāju vārdā pasakot mīļu paldies vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, jo mums taču visiem prieks redzēt savas atvases spēcīgi zaļojam tālāk. Izskanēja arī novēlējums būt stiprām Latvijas ģimenēm, jo ne velti Mātes diena ir pavisam tuvu otrai svētku dienai – Ģimenes dienai. Tikai stiprās ģimenēs var izaugt spējīgi, gudri un talantīgi bērni. Domāju, ka ikvienam bija iespēja novērtēt mūsu pašdarbības kolektīvu radošo darbu. Iespējas ir – dejot, dziedāt, tikai jāgrib to darīt, jo saldam uzvaras auglim pamatā ir sūrs, grūts darbs.

Paldies skolotājiem, kas veic šo grūto ikdienas darbu! Ziedus un paldies saņēma koru diriģentes Dagnija Pakalne, Ilze Dāve, deju kolektīva vadītāja Dace Ķelpe,  pirmsskolas  mūzikas skolotāja Agija Lūse.

Visu pasākumu brīnišķīgi vadīja mūsu skolas skolēni Ance Pakalne un Niks Judenkovs, paldies viņiem!

Sirsnīgu ziedu sveicienu saņēma Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa par atsaucību un veiksmīgu sadarbību ar skolas kolektīvu.

Lai prieks ienāk mūsu vecāku sirdīs, lai bērni uzzied savu vecāku mīlestībā! Lai svētki mūs padara skaistākus un sirdīs bagātākus!

Ilze Zilbere
skolotāja

 

 


Katru gadu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notiek mācību priekšmetu nedēļas. Šogad no 8.aprīļa līdz 11.aprīlim norisinājās Vēstures nedēļa, kurā piedalījās visi skolēni no pirmās līdz devītajai klasei.

Pirmdien, 8.aprīlī, klases saņēma jautājumu lapas “Vai Tu pazīsti savu skolu – pili?” Atbildes bija jāmeklē gan skolas telpās, ārpusē, gan H.Grāvja grāmatā “Adzele 1111 – Gaujiena 2011”. Tā skolēni pievērsa uzmanību interesantām lietām skolā, muzejā, atkārtoja un uzzināja ievērojamas personības, kas strādājušas Gaujienā. Skolēni parādīja labas zināšanas, kaut gan gadījās arī kuriozas atbildes.

Otrdien, 9. aprīlī, mēs vispirms uzņēmām ciemiņus – Cēsu pulka Skolēnu rotas piemiņas karoga piešķiršanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā un  parādījām mūsu 18.novembrim veltītā koncertuzveduma “NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI” saīsināto variantu, kā arī prezentāciju par patriotisko audzināšanu un mūsu skolēnu pilsonisko līdzdalību 2018./2019.m.g.

Taču īsts azarts skolēnus pārņēma, piedaloties dažādās vēstures spēlēs – “Vikingu rūnu raksti”, “Mūmijas veidošana”, “Pa Daugavas ceļu”,  “Raganu reiss”, “Bruņinieku cīņas”, “Asā acs”, “Mafija pret parlamentu”. Rezultāti tika piefiksēti, un laiks pagāja ļoti ātri.

Trešdien, 10.aprīlī, mēs svinējām Skolas muzejam 50 gadus. Vēstures skolotāja ar prezentācijas palīdzību iepazīstināja klātesošos ar muzeja pirmsākumiem, kad skolā sāka strādāt skolotājs Harijs Grāvis. Tā uzzinājām par pirmajām novadpētnieku  ekspedīcijām Gaujienā, par pirmajiem stendiem, gidiem. Muzejs ir mainījies līdzi laikam. Vairākas reizes ir nomainījušās ekspozīcijas.  Izmantojot muzeja materiālus mūsdienās, skolēni ir veidojuši savas izstādes gan skolā, gan Latvijas Vēstures Nacionālajā muzejā, pētnieciskos un radošos darbus, filmējuši un veidojuši video. Esam ar šiem darbiem ieguvuši galvenās balvas visdažādākajos valsts konkursos. Par muzeja izveidi, materiālu vākšanu un grāmatas par Gaujienu sarakstīšanu, mums jāsaka paldies aizsaulē aizgājušajam skolotājam Harijam Grāvim.

Un tad vēstures skolotāja pārbaudīja, cik labi skolēni pazīst dažādus eksponātus skolas muzejā. Jāsecina, ka skolēni ļoti labi atbildējs uz uzdotajiem jautājumiem.

Noslēdzošajā dienā 1.-4.klašu skolēni rādīja dažādas vēstures ainas. 4.klases skolēni bija kļuvuši par alu cilvēkiem un parādīja, kā cilvēki dzīvoja akmens laikmetā. 2.klases meitenes mūs aizveda uz Franciju uz Versaļu, un mēs varējām redzēt, kā etiķeti ievēroja galma dāmas un princeses. 1./3.klases skolēni bija oktobrēni un pionieri. Viņi mūs iepazīstināja ar ierindas skati. Tā “dzīvās bildēs” mēs pabijām akmens laikmetā, absolūtisma laikā un padomju laikā.

Vecāko klašu skolēni pulcējās uz gala pasākumu “Vēsture un mūzika cauri laiku lokiem”. Pasākumu atklāja Raganiņas – Vēsture un Mūzika (vēstures skolotāja Līga un mūzikas skolotāja Dagnija). Raganiņas pasaulē ir dzīvojušas ļoti ilgi, ir piedalījušās dažādos notikumos dažādās valstīs. Pasākumā laikā 5.klase iepazīstināja ar indiāņu tradīcijām, dejām. No 6.klases mēs uzzinājām, ka cirks ir radies senajā Romā. 6.klases klauni mūs pārsteidza ar akrobātiskiem trikiem un aizraujošu deju. 7.klases skolēni izstāstīja stāstu par Robinu Hudu, kurš gatavs palīdzēt vājākajiem. 8.klases skolēni sniedza mums priekšstatu par senās Grieķijas dieviem un olimpiskajām spēlēm. Kolhoza “Uzvara” kolhoznieki (9.klase) bija pulcējušies uz sapulci, kur apsprieda gan paveikto, gan vērsās pret nebūšanām kolhozā. Skolēnu priekšnesumi bija labi sagatavoti, saturīgi, ar humoru. Starp priekšnesumiem Raganiņa Mūzika savukārt organizēja mūzikas konkursa kārtas, kur klašu un skolotāju komandām bija jāatmin dziesmas pēc attēliem, atslēgas vārdiem, pirmajām notīm. Gāja karsti. Ar katru nākamo tūri spriedze pieauga. Dziesmas ne tikai tika uzminētas, bet arī izdziedātas. Trīs stundas garais pasākums pagāja ātri.

Vēstures nedēļa savu mērķi sasniedza. Mēs kopā varējām savas zināšanas papildināt, radoši un aktīvi darboties! Paldies visiem skolēniem par aktivitāti un skolotājiem par līdzdarbošanos un sava laika ieguldīšanu Vēstures nedēļā!

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 

Esam ļoti lepni par mūsu dziedātājām, kas Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā Vidzemē ieguva 1.pakāpi.
Paldies dziedātājām, paldies viņu vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

Esam lepni par mūsu dziedātājām, kas Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā Alūksnes un Apes novadā ieguva 1.pakāpi.
Paldies dziedātājām, paldies viņu vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

 


Zaļais restarts

Informē 5.klases skolēni: “Mēs nolēmām piedalīties konkursā “Zaļais restarts”, jo mums ir svarīga nepiesārņota un tīra daba. Vispirms secinājām, ka mūsu mājās visvairāk no otrreizējai izlietošanai izmantojamajiem materiāliem ir iepirkuma maisiņi un plastmasas pudeles, tāpēc nolēmām, ka gatavosim traukus un tērpus klases ballītei. Traukus gatavojām no dažāda izmēra pudelēm. Mēs izgatavojām lielas un mazas bļodiņas, glāzes, vāzi puķēm. Tērpus veidojām no iepirkuma maisiņiem. Traukus izmantojām, lai saklātu galdu klases vakaram. Mēs bijām ļoti priecīgi par savu darbu, jo ļoti centāmies. Īpaši mums izdevās modes skate. Paldies audzinātājai Vizbulītei!”

 


Konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”

26.martā  Kristers Elmanis piedalījās konkursā “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Alūksnes muzejā. Kristers klātesošos iepazīstināja ar savas vecmāmiņas Laumas Driķes dzīves notikumiem pirms 70 gadiem. Arī viņa, septiņgadīga meitene, kopā ar vecākiem un saviem jaunākajiem brāļiem no Mārkalnes tika izvesta lopu vagonā uz Sibīriju Tomskas apgabalu Pokrovkas sādžu 1949.gada 26.martā.

Mazā Lauma Sibīrijā apguva krievu valodu, mācījās skolā un 12 gados jau strādāja visus darbus: gan sienu pļāva, gan malku zāģēja, gan darīja visus mājas darbus.

Visa izsūtījuma laikā nekad netika aizmirsts vārds dzimtene. Laumas vecmāmiņa vēstulē rakstīja: “Skaties, Laumiņ, kur saulīte riet, tur uz to pusi ir dzimtene”. Lauma vēroju saules rietu un ar skumjām sirdī sūtīja sveicienus mīļajiem uz dzimteni.

Kristera vecmāmiņa atceras gan bargās Sibīrijas ziemas, gan karstās un odu pilnās vasaras. Ar labu vārdu atceras vietējos iedzīvotājus, kas palīdzēja atvestajiem latviešiem.

1955.gadā visa ģimene atgriezās mājās Latvijā.

Pasākumā piedalījās arī skolēni no Apes un Alūksnes, represētie, kā arī politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika, kas pateicās gan skolēniem, gan skolotājiem par izpētītajiem dzīvesstāstiem. Skolēni un skolotāji saņēma Alūksnes muzeja un Alūksnes Izglītības pārvaldes pateicības balvas par ieguldīto darbu un to prezentēšanu.

Pasākums bija veltīts vēstures sāpīgajiem notikumiem, bet izskaņa bija gaiša, jo skolu jaunatne zina šos notikumus, un viņi būs neatkarīgās Latvijas valsts nākotnes veidotāji.

Paldies Alūksnes muzejam un Izglītības pārvaldei par saturīgi noorganizēto pasākumu!

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 


Pirms septiņdesmit gadiem 25.martā

“Šonakt zeme visa nodreb asarās un mokās.
Tur – aiz restēm gaisma dzisa,
 Dievs, tos glābt stāv tavās rokās!”

25.martā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika piemiņas pasākums “Nesalauztā sirds”, pieminot  1949.gada deportāciju 70. gadadienu.

Divi latviešu tautai liktenīgi datumi – 14. jūnijs un 25. marts. Šodien tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju un pārdzīvojumu jūra. Kad tiek pārcilātas atmiņas, tek asaras. Tās ir pazemoto sāpes. Lai šodienas skolēni saprastu tālos notikumus, ir jārunā no sirds uz sirdi. Ir jāklausās izsūtīto stāsti par viņu tālaika sapņiem un cerībām, kurām divi datumi pārvilka melnu svītru pāri, un par to, kā dzīve turpinājās tālu prom no mājām Sibīrijā, tālajos Austrumos un galējos ziemeļos.

Lai šodien spētu apjaust 25. marta deportāciju apmērus, jāiedomājas 2018.gada vasarā Dziesmu svētku gājiens – vairāk kā 40 000 priekā starojošu ļaužu. 1949.gada pavasarī no Latvijas izveda vairāk kā 42 000 cilvēku. Divas latviešu straumes: viena, izdziedot un izdejojot prieku, otra – dodoties pretī nolemtībai.

Vēstures lappuses pirms 70 gadiem pārlapoja Gaujienas skolēni Alise Lūse, Bella Agnija Vāciete, Ance Pakalne, Niks Judenkovs un Austris Kalniņš. Vēstures skolotāja Līga Bukovska lika ieklausīties klātesošos mūsu skolēnu vecvecāku, kaimiņu, pazīstamo gaujieniešu likteņos. Emocionāli pasākumu paspilgtināja mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne.

Mūsu skolas saimes kopējais ceļš šodien veda arī pie piemiņas akmens deportētajiem Gaujienas kapsētā. Izskanēja Ernas Monikas Akmentiņas Sibīrijā rakstītais dzejolis Austra un Nika izpildījumā. Vēstures skolotāja uzsvēra, ka padomju okupācijas varas veiktais noziegums pret Latvijas tautu pirms 70 gadiem vairs nedrīkst atkārtoties. Latvijas tauta nedrīkst pieļaut svešu virssvaru pār sevi. Pēc Gaujienas pārvaldes vadītājas Inese Lukjanovičas uzrunas ir klusuma brīdis. Šajā mirklī mēs atdodam godu tiem cilvēkiem, kas neatgriezās mājās. Pie piemiņas akmens sagūla ziedi un svecītes.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

 

 

 


Margaritai Stārastei veltītā nedēļa sākumskolā

Mūsu skolā no 18. – 25.februārim  1. -4.klasei notika tematiskā nedēļa veltīta Margaritas Stārastes daiļradei. Iepazīšanās ar rakstnieces darbiem sākās jau gatavojoties Ziemassvētkiem, kad kopīgi iestudējām fragmentus no “Ziemas pasakas” un projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros apmeklējot teātra izrādi “Kraukšķītis” Valmieras Kultūras centrā.

Tematiskajā nedēļā iepazinām rakstnieces dzīves gājumu, lasījām Margaritas Stārastes darbus, iepazinām grāmatu varoņus, priecājāmies par skaistajām grāmatu ilustrācijām. Vizuālās mākslas stundās  izkrāsojām iemīļotāko grāmatu ilustrācijas. Katrā klasē veidojām nelielu izstādi ar mākslinieces ilustrētajām un sacerētajām grāmatām. Uzzinājām interesantus faktus par pašu rakstnieci un iepazinām vairākas grāmatas.

27. februārī notika viktorīna, kurā pildījām dažādus uzdevumus par iepazītajām grāmatām. Gan skolēniem, gan skolotājām ļoti patīk sirsnīgās, mīļās un priecīgās grāmatu ilustrācijas, arī interesantie un pamācošie stāsti un pasakas!

Inga Baumane
Skolotāja

 


Valentīndienas POPIELA 2019

 16.februārī notika gaidītais šovs Valentīndienas POPIELA, kur bija iespēja satikties ar pašmāju estrādes zvaigznēm, gan arī ar ārzemju māksliniekiem.

Jau pašā iesākumā visus klausītājus aizrauj Ances Pakalnes un Nika Judenkova video versija, Laura Reinika dziesma „Pasakā” (neliela piebilde – tas bija viennozīmīgi vienreizēji)….

Pēc pasakas attapāmies ikdienas dzīvē, kurā ik uz soļa sastopami arī kuriozi, grupas „Sandra” dziesmā „Mans vīriņš”, ko izpildīja Žanete, Bella, Emīls, Kristers.

Un, ja satiec „Meiteni ar zaļām acīm”, tad zini, kad šis vakars ir izdevies,-to apstiprināja Kerija un Nadīna no 5.klases.

Lielus aplausus izpelnījās 7.klases atveidotā grupas „Prāta vētra” dziesma „Debesis iekrita tevī”.

Un tad uz skatuvi steidzās grupa „Musiqq” ar dziesmu „Sekundes”, 6.kl. Emīla un Roberta atveidojumā.

Ovācijas neizpalika arī kādreiz populārajam „Dāmu popam”, ar dziesmu „Varbūt rīt”,  kur par burvīgajām dziedātājām bija pārtapuši 9.klases puiši.

To, ka meitenes nekādi nevar iztikt bez puišiem, skaidri izpaudās Jenny May  dziesmā „Bez puišiem nevar” (visas 8.klases sniegumā).

Ar savu emocionālo sniegumu visus klātesošos  saviļņoja Niks Judenkovs, Alekss dziesmā „Rozā lietus”, (tā pierādot, ka dažreiz tomēr vajag uzlikt rozā brilles,lai viss dzīvē izskatītos citādāk…).

Bet 5.klases zēni, kā īsti kavalieri, prasmīgi pievērsa uzmanību meitenēm, ar grupas ”Bruģis” dziesmu „Mana mīļa tu!”.

Skatītājus aizkustināja visas 6.klases izpildītā grupas „Saldais pārītis”  dziesma ”Ak, Jāni, precē mani”.

 POPIELAS pirmā daļa noslēdzās ar interesantu 7.klases kopdarbu, šā gada  populārāko hītu „Salauztā sirds”.

Otrajā daļā tika atveidoti ārzemju izpildītāji, grupas. Kā pirmā bija Džastina Bībera  dziesma „BABY” (8.kl.). Un tad 9.klase pārsteidza klausītājus ar priekšnesumu „Watch me”.  Bet 5.kl. Marta un Kerija rotaļājās ar baloniem dziesmā „Superficial love”. Savukārt, 6.kl. meitenes straujos  deju ritmus  atnesa no Puertoriko, dziesmā „Despacito” (jo īpašas pārvērtībās, iejūtoties tēlā –Alise). Valentīndienas Popiela izskanēja ar „Barby girl”, 5.klases izpildījumā.

Kamēr skatītāji noteica savu simpātiju, tikmēr īpaši izveidotā žūrija (skolas direktore I.Zariņa, skolotāja A.Grizāne un sk.saimnieks A.Puļļa), „rāvās” svaigos sviedros, izvērtējot un nosakot veiksmīgākos priekšnesumus.

Ar saldām balvām un diplomiem tika apbalvoti:

3.vieta
6.kl., dz. „Ak, Jāni, precē mani”
8.kl., dz. „Mans vīriņš”

2.vieta
Niks Judenkovs, „Rozā lietus”
5.kl., „Barby girl”

1.vieta
9.kl. gr. „Dāmu pops, dz. „Varbūt rīt”
 7.kl. gr. „Prāta vētra” ,dz. „Debesis iekrita tevī”

Grand Prix :
Ance un Niks ,dz. „Pasakā”

Skatītāju simpātiju balvu ieguva :9.kl. Dāmu pops, un 5.kl. Barby girl.

Bet žūrijas specbalvas saņēma :
Niks Judenkovs un 9.klases „Watch me” (no sk.  direktores)
Ance  un Niks –par oriģinalitāti (no sk. A.Grizānes)                       
6.kl. Emīls un Roberts gr.Mussiqq ( sk.A.Puļļa)

Vairāk foto

Paldies par jauko, saturīgi pavadīto vakaru gan skolēni, gan vecāki teica virsvadītājai, skolotājai Dagnijai Pakalnei.

Visu vēroja, vērtēja skolas saimnieks Andrejs Puļļa

 

 

 

Dalīties:
22. maijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs