Saistītie raksti

Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Projekta mērķis veicināt vietējās sabiedrības fiziskās un garīgās veselības attīstību, sniedzot iespējas visiem Apes novada iedzīvotājiem, piedalīties dažādos organizētos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos. 2018. gads iezīmējās ar daudz dažādām veselības projekta ietvaros organizētām aktivitātēm un pasākumiem.  

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika gan vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem ar vecākiem un vecvecākiem, gan CIGUN un JOGAS nodarbības, kurās savu veselību un pašsajūtu varēja uzlabot katrs interesents.

Projekta ietvaros Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem tika nodrošināts transports, lai apmeklētu peldēšanas apmācību nodarbības sertificētu treneru pavadībā Priekuļu peldbaseinā “Rifs”.

Gada sākumā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā skolēni piedalījās lekcijās par veselīgu uzturu. Aktivitātes mērķis izglītot skolēnus par veselīgu uzturu, kā pareizi sabalansēt uztura un kustību paradumus, rosinot domāt par to ko ēdam, cik ēdam, kā ēdam.  

Aprīļa mēnesī Gaujienā novada iedzīvotāji noklausījās lekciju par veselīgu uzturu, kurā katram klātesošajam lika aizdomāties par izteiktajām atziņām –  ka visi veselīgas ēšanas padomi nav nekā vērti, ja cilvēkam nav fiziskās slodzes, kā arī nav jēgas novaidēt savu vienīgo dzīvi, kas mums dota. Ir jātrenējas priecāties, smaidīt, būt pozitīvam un laimīgam.

Projekta ietvaros Apes novada skolās 1.- 9.klašu skolēniem tika organizētas nodarbības “Par emocionālās vardarbības mazināšanu vienaudžu vidū”, kurās tika runāts par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība skar ikvienu un skolas laiks ir viens no svarīgākajiem katra cilvēka dzīvē un tas ietekmē dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā saskaras ar emocionālo vardarbību gan tieši, gan netieši.    

Apes novada izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēniem notika interaktīvas neformālās izglītības nodarbības, kurās skolēniem sniedza zināšanas par  seksualitāti, kas  lielā mērā ir saistīta ar sava dzimuma un personības identitātes apzināšanos.  

Vasaras periods bija piesātināts ar veselības veicināšanas pasākumiem visā Apes novadā – Sociālās aprūpes centrā “Trapene”, tika noorganizēti sporta dienas pasākumi “Kustīgā diena”; Apē un Gaujienā notika tematiskās vasaras skolas divu dienu semināri “Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā”; Apes novada seniori devās izglītojoši un fiziski aktīvā ekskursijā skatīt un baudīt –  Veselīgās “Vidzemes šosejas pieturas” Smiltenes pusē; Vidagā norisinājās fiziskās un garīgās veselības veicinoša nometne Apes novada bērniem ar pamatmērķi apgūt un pilnveidot zināšanas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, atkarību mazināšanu “Gribu un varu dzīvot zaļi!”; Sportiskas aktivitātes piecu dienu garumā  Gaujienā, izbaudīja Apes novada bērni piedaloties nometnē “Skrienam kopā!”; Apes novada sociālā dienesta telpās trīs dienu garumā notika nodarbību cikls Topošajiem vecākiem un jaunajiem vecākiem.

Oktobra un novembra mēnešos Apes novada skolās skolēniem tika novadītas lekcijas “Esi Neatkarīgs”, kurās tika sniegta izpratne par dažādiem atkarības veidiem, to rašanās cēloņiem un sekām. Skolnieki ieguva zināšanas par pašapziņas stiprināšanu un atkarības mazināšanas praktiskiem soļiem.

Oktobra mēnesī Apes novada Sociālā dienesta telpās izglītojošas lekcijas klausījās Apes novada iedzīvotāji “Atkarība. Līdzatkarība. Neatkarība”. Lekciju laikā tika sniegta informācija par atkarības un līdzatkarības rašanos, cēloņiem un sekām, iegūta izpratne par tehnoloģiju ietekmi uz bērna attīstību. Tika apskatīti bērnu audzināšanas veidi, kas mazina iespējamo atkarību risku.

Oktobra mēnesī noslēdzās nūjošanas nodarbības, kurās Apes novada iedzīvotāji apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par nūjošanu, izpildot dažādus vingrinājumus un savas iemaņas nostiprināja, dodoties kopīgās pastaigās. 

Novembra mēnesī visās Apes novada skolās un pirmsskolas grupās noritēja Veselības – olimpiskās dienas “Nāc un dari!”, kurās tika mācīts, kā pareizi izpildīt vingrinājumu pamatkustības pareizai stājai, kā arī stāstīts par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības uzlabošanā.

Apes novada skolu audzēkņu vecāki Gaujienas internātpamatskolā un Izglītības mācību vietā Vidagā  noklausījās lekciju “Par seksuālo un reproduktīvo veselību”.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”.

 

 

 

Dalīties:
27. maijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs