Saistītie raksti

Apstiprināts Apes novada domes publiskais pārskats

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome 30. maija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu 2018.gadam, kurā ir iekļauta informācija par pašvaldības darbība mērķiem, rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. 

Kā katru gadu, Apes novada pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu vienmērīgu un ilgtspējīgu Apes novada kopējo attīstību, piesaistot investīcijas, kā arī sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 

Dalīties:
25. jūnijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs