19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Dabas māju un Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu atklāšana Veclaicenē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

7. jūnijā ar vērienīgu atklāšanas pasākumu Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” Latvijas simboliskās ainavas un kultūras baudītājiem tika atklāti pieci atpūtas un izziņas pieturas punkti- Dabas mājas!

Papildus gleznainās vides atpūtas izziņai un piedāvātājām  iespējām, Kornetos atklāja Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un dabas mājas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”.Pasākumu pie Ilgāja ezera Dabas mājas vadīja dabas pētnieks Māris Olte, kurš pēc atklāšanas ar interesentiem devās izzinošā pārgājienā līdz Palpiera ezera dabas mājai.

Ja vēlies ļauties atpūtai Veclaicenes dabas idillē un veikt Dabas mājas rezervāciju, šobrīd ir jāveic pāris sekojoši soļi, kas aizņems tikai dažas minūtes laika: 

1. solis
Izvēlieties sev piemērotāko un patīkamāko Dabas māju, un vēlamo dienu skaitu! (maksa par vienu diennakti 50,00 EUR, par 7 diennaktīm 299,98 EUR)

2. solis
Noskaidrojiet, vai uz noteikto laiku ir iespēja veikt konkrētās Dabas mājas rezervāciju Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, tic@aluksne.lv, tālr. 25442335, 29130280.

3. solis
Veiciet maksājumu par plānoto laika periodu uz sekojošiem bankas rekvizītiem, maksājuma mērķī norādot pieteicēja vārdu uzvārdu, nosaucot konkrēto Dabas māju un rezervācijas laiku (piemēram, Jānis Bērziņš, Vaidavas Dabas māja, 10.06.2019.)

Norēķinu rekvizīti:
Alūksnes novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000018622

PVN reģ. Nr. LV 90000018622
AS „SEB banka” Alūksnes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

4. solis
Maksājuma uzvedumu nosūtiet uz tic@aluksne.lv   

Uz tikšanos dabas idillē Veclaicene!

Plašāku ieskatu atklāšanas pasākumā skatīt šeit!


 

 

Dabas mājas, kas ir ierīkotas Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū

Gleznainās ainavas un tās kultūrvides mierpilna baudīšana Dabas mājās, kas ir izbūvētas kopumā pie pieciem ezeriem – katra veltīta savai tematikai!

Dabas māja pie Vaidavas ezera stāsta par ūdeņiem un zivīm. Tās apkārtnē izvietoti arī šai tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.
 

 


Dabas māja pie Raipala ezera izbūvēta un tematiski veltīta lāčiem, pamatojoties ar to, ka apkārtnē vairākkārt novērots šis dzīvnieks un netālu atrodas arī “Mišu” medus muzejs.
 

 

Dabas māja pie Ilgāja ezera atrodas uz Latvijas un Igaunijas robežas, dabas izziņas pietura veltīta Kornetu-Peļļu subglaciālajai gravai un stāsta par tās īpatnībām.

 

 

 


 

Dabas māja pie Palpiera ezera izzinošos faktos, attēlos un stāstījumos stāsta par meža zvēriem. Ēkas apkārtnē ierīkots arī neliels skatu tornis, kas veidots aļņa formā.
 

 


 

Dabas māja pie Eniķu ezera ir dabas izziņas pietura, kurā izveidotie mākslas objekti ir veltīti apvidū sastopamajiem putniem.
 

 

 

Dabas māju apvidus nenoliedzami uzrunās velotūristus, to ezeri ieinteresēs makšķerniekus un laivotājus, savukārt, visgardākā maltīte, kā zināms, top tieši dabā, to pagatavojot virs ugunskura vai grillējot!

Ieplānojiet baudīt dabas mieru un tās krāšņumu neierastāk!

Dabas māju rezervācija šeit.

Dabas māju atrašanās vietas skatīt šeit .

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
10. jūnijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen