Saistītie raksti

Iepazīst profesiju daudzveidību

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada skolēni nometnes “Esi aktīvs! Līdzdarbojies!” ietvaros devās izzinošā ekskursijā, lai iepazītu Madonas puses uzņēmumus – sporta un atpūtas bāzi SIA “Smeceres sils”, uzņēmumu “Lazdonas piensaimnieks” un biškopības biznesa saimniecību “Kalnu medus”, tajos strādājošo darbinieku profesijas un darba apstākļus, darbiniekiem nepieciešamās prasmes, zināšanas un to apguves iespējas.

SIA “Smeceres sils” skolēni uzzināja par sporta bāzē strādājošo cilvēku profesiju daudzveidību, darba iespējām un specifiku, par sporta bāzes kalendārā gada dzīves ciklu: kā tiek attīstīts vasaras un ziemas aktīvās atpūtas piedāvājums, veikta infrastruktūras uzturēšana, organizētas treniņnometnes un sporta pasākumi. Lai to realizētu, nepieciešamas labas organizatoriskā darba iemaņas, prasme plānot, vadīt citu cilvēku darbu, kā arī jāapgūst specifiskas zināšanas dažādās jomās, ieskaitot santehniķa pienākumus. Darbiniekiem ir liela pieredze slēpošanas, biatlona, rollerslēpošanas, motosporta, velo un orientēšanās sacensību organizēšanā. Šeit notiek Baltijas valstu, Skandināvijas, Eiropas un Pasaules līmeņa sacensības. Tas bērnos radīja pārliecību, ka ir vērts apgūt dažādas šādā sporta bāzē nepieciešamas profesijas, jo darbs ir ļoti interesants.

Skolēni izzināja arī piena nozares uzņēmuma – Lazdonas pienotavas darba specifiku, darbinieku darba apstākļus un profesionālās pilnveides iespējas, jo Lazdonas pienotava ir viens no Latvijas vecākajiem piensaimniecības uzņēmumiem, piena pārstrāde šeit notiek jau gandrīz 100 gadus. Uzņēmumā tiek veikts pilns piena pārstrādes cikls – tiek ražoti jogurti, deserti, piens, krējums, biezpiena un skābpiena produkti, kopskaitā ap 50 sortimenta vienības. Skolēniem kā brīnums bija piena pārstrādes ceļš – kā piens no milzīgām cisternām pa cauruļu tīklu nonāk produktu gatavošanas tvertnēs, tiek apmīļots ar piena meistaru rokām un safasēts modernās iekārtās. Pārtikas tehnologa nepieciešamība šādos uzņēmumos ir pilnīgi saprotama, bet sarežģīto iekārtu apkalpošana prasa specifiskas zināšanas un prasmes inženierzinātnēs. Pēc produkcijas degustācijas pusdienas ēst vairs neviens nevēlējās, jo produkti tika novērtēti kā tiešām ļoti gardi. Par interesi strādāt līdzīgos uzņēmumos liecināja skolēnu jautājumi par nepieciešamo izglītību un tās apguves iespējām, bet nometnes dienasgrāmatas ieraksti atgādinās, ka iepazītas ļoti saistošas profesijas.

Apmeklējot biškopības nozares uzņēmumu – saimniecību “Kalnu medus”, skolēni uzzināja par bišu lomu dabas norisēs un to pozitīvo ietekmi uz cilvēka dzīvi un veselību, tuvāk iepazina bišu dzīves norises: bišu izskatu, saimes dzīves un hierarhijas modeli. Skolēni noskaidroja, kā biškopja darbi izmainās līdz ar gadalaiku maiņu, kopīgi izpētīja biškopja darba instrumentus un produkcijas iegūšanas iekārtas. Skolēni ar prieku iemēģināja roku biškopja ikdienas darbos, piedaloties praktiskajā “Dravnieka dravnīcā”.

Pasākums tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Laura Pope
Apes novada pedagogs karjeras konsultants
Dalīties:
26. jūnijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs