Saistītie raksti

Muzeju nakts Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Muzeju NAKTS ir Francijas Kultūras un komunikāciju ministrijas iniciēta Eiropas muzeju akcija, kurā katra valsts ik gadu izraugās vienotu akcijas tēmu. Pieskaņojoties Latvijas simtgadei, 2019. gada atslēgas vārds ir varonība, un tika atrasts ietilpīgs tēls latviešu literatūrā – Tālavas taurētājs, kas apzīmē visus drošsirdīgos, neuzpērkamos, visus, kas domā savādāk, visus nenogurstošos urdītājus un modinātājus. 18. maijā muzejos tika celti godā visu laikmetu un visu novadu varoņi, katrs ar savu varoņstāstu.

Mūsu novadā iedzīvotāji to varēja izbaudīt trīs muzejos – Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā Gaujienas „Anniņās”, Zvārtavas pilī un Trapenes novadpētniecības mājā. Visās šajās vietās apmeklētājus sagaidīja ar jaunām izstādēm, ekspozīcijām un dažādām aktivitātēm, turklāt šī ir iespēja apmeklēt muzejus bez maksas.

Anniņās filmu vakarā bija iespējams noskatīties Latvijas kinematogrāfistu savienības piedāvāto Askolda Saulīša dokumentālo filmu „Dziesmuvara”- stāstu par latviešu dziedāšanas tradīcijas vēsturi, kurš izstāstīts caur karavīra, lidotāja, mūziķa un korista Jāņa Osvalda Muižnieka dzīvesstāstu. Vēlāk vakars turpinājās ar Ilonas Brūveres “Mana pasaule – Parīze. Londona, Berlīne, Roma”, u.c. Prieks par tiem pasākuma dalībniekiem, kuri apmeklēja Anniņas pirmo reizi. Plašāks Muzeju nakts piedāvājums veicina apmeklētāju interesi, jo arī Zvārtavas pilī notika radošās darbnīcas, ekskursijas pa Latvijas mākslinieku savienības muzeja kolekcijas gleznu, tekstilmākslas un tēlniecības izstādēm pils telpās.  Gaujienā Muzeju nakts aktivitātes dažādoja arī Grundzāles amatierteātris ar V. Fodora lugu “Gatavības apliecība”.

Trapenes pagasta novadpētniecības mājā apmeklētāji varēja apskatīt no jauna iekārtotu izstādi, kura veltīta mūsu novadniekam, gleznotājam, grafiķim, dzejniekam Edvīnam Andersonam 90 gadu jubilejā. Izstādē ir apskatāmas gleznas, grafikas, ogles un tušas zīmējumi, kā arī informatīvais materiāls par mākslinieka dzīvi, viņa līdzcilvēkiem un daiļradi. Gleznu izstādi papildināja ogles un tušas zīmējumi no Balvu novada muzeja un Alūksnes novada gleznotāja Jāņa Selgas – E.Andersona drauga, padomdevēja krājumiem.

Šogad īpaši priecēja Trapenes jauno ģimeņu apmeklējums. Bērni izrādīja lielu interesi par mūsu novadnieka, dzejnieka O.Vācieša piemiņas istabu, kurā kopš rudens ir iekārtota mūsdienīgā izstāde “Atpakaļlaiks”. Jaunieši labprāt iepazinās arī ar rakstnieka, dzejnieka L.Laicena dzīves gājumu Trapenē, kuram šogad atzīmēsim 135 jubileju. Apmeklētāju skatus piesaistīja foto izstāde “Gadalaiki Apē”. Šos krāsām bagātos foto mirkļus bija saskatījuši Apes jaunieši. “Muzeju nakts” pasākums rosināja daudzus trapeniešus ieskatīties savas dzimtas vēsturē, jo daudzu dzimtu saknes ir cieši saistītas ar lielo dzejnieku O.Vācieti un izcilo mākslinieku E.Andersonu. Apmeklētāju vārdā īpašs paldies Apes jauniešiem, kuri ar savām fotogrāfijām radīja īpaši emocionālu noskaņojumu šim pasākumam.

Visu un visus pozitīvi ietekmēja burvīgais maija vakars! Muzeju nakts tēma mūs pamudināja ieskatīties dziļāk savos līdzcilvēkos, ikdienas varoņstāstos.

Varonis ir tas, kurš dara to, ko VAR.
Citi to nedara.

Ar prieku sagaidīsim ikvienu iepazīties ar jaunajām ekspozīcijām arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja:
Ineta Riepniece, Līga Semjonova, Jānis Krišjānis

 

 

 

Dalīties:
3. jūnijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs