Saistītie raksti

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ņemot ar elektroenerģijas izmaksu palielināšanos, materiālu un degvielas cenu pieaugumu, ieguldītās investīcijas ūdenssaimniecībā, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu, Vides stāvokļa kontroles izdevumus un citus izdevumus, ir nepieciešamas ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņas, kuras skatīja un apstiprināja Apes novada domes 30.maija sēdē.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens padevi, notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides kvalitātes prasībām, kā arī ūdens un kanalizācijas tīklu uzturēšanu, ir veikti ekonomiskie aprēķini saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī, ņemot vērā būtisku faktoru, ka līdz šim pašvaldība daļēji dotēja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, bet, uzklausot mājsaimniecību viedokļus, kurās nav pašvaldības ūdens nodrošinājums un pašiem jārūpējas par akas pieejamību, deputāti vienojās, ka turpmāk vairs netiks daļēji dotēta pakalpojuma sniegšanas maksa, nosakot tarifus atbilstoši pašvaldības faktiskajiem izdevumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā.

Līdz ar to Apes pilsētā un Apes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 1.10 bez PVN līdzšinējā EUR  0.63 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.11 (bez PVN) līdzšinējo  0.83 EUR (bez PVN) vietā.

Gaujienas pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 1.18 (bez PVN) līdzšinējā EUR  0.65 (bez PVN)  vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.06 (bez PVN) līdzšinējo  0.83 EUR (bez PVN) vietā.

 Trapenes pagastā Ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 1.05 bez PVN līdzšinējā EUR 0.40 (bez PVN)  vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.01 (bez PVN) līdzšinējo  0.59 EUR (bez PVN)  vietā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi stājas spēkā ar 01.07.2019.

 

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR 2019.gadā bez PVN
 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 1.10
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.11
 

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju(200l*30d=6 m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.60
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.66
 

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.90
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.99
 

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.30
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.33
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 1.10

 

 Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR 2019.gadā bez PVN
 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 1.18
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.06
 

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200 l*30d=6m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 7.08
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.36
 

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 10.62
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.54
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.54
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.18
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 1.18

  

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EUR 2019.gadā bez PVN
 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam

Ūdens piegāde 1 m3 1.05
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.01
 

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200l*30d=6m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.30
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 6.06
 

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.45
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 9.09
 

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):

Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.15
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR/uz iedzīvotāju mēnesī 3.03
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 1.05
 

Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem

Liellopi

(100l/d*30d)=3m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 3.15
Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam

(50l/d*30d)=1.5m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.58
Zirgi

(80l/d*30d)=2.4m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.52
Aitas

(10l/d*30d)=0.3m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.32
Cūkas

(15l/d*30d)=0.45m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.47
Sivēnmāte ar sivēniem

(60l/d*30d)=1.80 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.89
Jērs

(6 l/d*30d)=0.18  m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.19
Trusis

(3 l/d*30d)=0.09 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.09
Pīle, zoss

(2 l/d*30d)=0.06 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.06
Tītars

(1.5 l/d*30d)=0.045 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.05
Vista

(1l/d*30d)=0.03 m3

EUR/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.03

 

 

 

 

 

Dalīties:
24. jūnijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs