28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada iedzīvotāj!

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem. Esi aktīvs un attīstīsim mūsu teritoriju kopīgiem spēkiem!

APTAUJAS ANKETA

Šī aptauja veidota, lai apzinātu Apes novada kopienu – Apes pilsētas un pagasta, Trapenes, Gaujienas un Virešu pagastu – īpašās vērtības un resursus, kas palīdz mūsu kopienām atšķirties no pārējiem un attīstīt uz stiprajām pusēm un resursiem balstītas iniciatīvas.
Tava sniegtā informācija un vairākas tikšanās klātienē dos iespēju palīdzēt katrai no kopienām saprast un attīstīt nozīmīgas iniciatīvas.

Anketu aicinām aizpildīt līdz 2019.gada 28.jūlijam.


 

Projektā “Act Local” (“Darbojies vietēji”) jūlijā un augustā plānotas tikšanās ar eksperti Ilzi Zvejnieci, lai noskaidrotu, kādi ir Jūsu kopienā  (pagasta/ pilsētas/ ciemu/ apdzīvotu vietu) pieejamie cilvēku, zināšanu, prasmju, dabas un citi resursi, kādas ir vajadzības Jūsu dzīves uzlabošanai un ko jaunu iespējams uzsākt savā kopienā, lai veidotu labāku dzīvi. Tikšanās laikā ar interaktīvām metodēm, sarunājoties un kopā darbojoties, šķetināsim tādus jautājumus, kā Jūsu kopienas resursi, tēls un nākotnes iespējas.

Projekta mērķis ir radīt atbalstošu un saistošu dzīves telpu, kas būtu par pamatu daudzpusīgām izaugsmēm un jaunas nodarbinātības iespējām cilvēkiem, kuri dzīvo lauku pagastos Setomaa, Alutaguse teritorijās, Apes un Engures novados. Partneri veicinās un motivēs vietējo iedzīvotāju sadarbību, lai tie varētu apvienot savus spēkus un radīt gan jaunas nodarbinātības iespējas, gan aktīvi piedalīties sabiedriskos procesos. Projekta jaunievedums ir vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem nepieciešamu “sabiedrisko iniciatīvu” ieviešana. Tās var būt, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe mājās, jauniešu darbs, jauniešu/bērnu vaļasprieku un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, kultūras darba organizēšana u.c

Uzsvars tiek likts tieši uz to kopienu, kurai mēs jūtamies piederoši. Jo kopiena ir īpaša ar tajā dzīvojošajiem cilvēkiem, tradīcijām un pieejamajiem resursiem. Katrai kopienai ir savs īpašs tēls gan iedzīvotāju, gan kaimiņu un viesu  skatījumā. Veidojot jaunus kontaktus, jēgpilnu sadarbību, kopiena var augt un attīstīties, lai tajā būtu labi dzīvot, mācīties un strādāt.

Uz veiksmīgu turpmāko sadarbību!

Projekta partneri: Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes. Projekts „Act Local” tiek līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam.

 

 

 

 

Dalīties:
12. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen