Saistītie raksti

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Aicinām Apes novada vietējos iedzīvotājus Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”/ “Darbojies vietēji” uzsākt pirmās aktivitātes

Projektā “Act Local” (“Darbojies vietēji”) jūlijā un augustā plānotas tikšanās ar eksperti Ilzi Zvejnieci, lai noskaidrotu, kādi ir Jūsu kopienā  (pagasta/ pilsētas/ ciemu/ apdzīvotu vietu) pieejamie cilvēku, zināšanu, prasmju, dabas un citi resursi, kādas ir vajadzības Jūsu dzīves uzlabošanai un ko jaunu iespējams uzsākt savā kopienā, lai veidotu labāku dzīvi. Tikšanās laikā ar interaktīvām metodēm, sarunājoties un kopā darbojoties, šķetināsim tādus jautājumus, kā Jūsu kopienas resursi, tēls un nākotnes iespējas.

Lai tikšanās ar eksperti notiktu rezultatīva, aicinām Apes pilsētas un Trapenes, Gaujienas, Virešu un Apes pagastu aktīvos iedzīvotājus, kuri vēlas iesaistīties savas kopienas attīstībā līdz 12.jūlijam sazināties ar teritoriju pārstāvjiem:

Trapenē – Irisa Popoviča, tel. 64324202 vai e-pasts: trapene@ape.lv
Gaujienā – Inese Lukjanoviča, tel. 64381158 vai e-pasts: gaujiena@ape.lv
Virešos – Armands Būda, tel. 20244990 vai e-pasts: viresi@ape.lv
Apē – Astrīda Harju, tel. 64307221 vai e-pasts: astrida.harju@ape.lv, vai projektu vadītāju Daigu Bojāri, tel. 64307213 vai mob.tel.28690844, e-pasts: daiga.bojare@ape.lv.

Kā jau iepriekš tika informēts, projekta mērķis ir radīt atbalstošu un saistošu dzīves telpu, kas būtu par pamatu daudzpusīgām izaugsmēm un jaunas nodarbinātības iespējām cilvēkiem, kuri dzīvo lauku pagastos Setomaa, Alutaguse teritorijās, Apes un Engures novados. Partneri veicinās un motivēs vietējo iedzīvotāju sadarbību, lai tie varētu apvienot savus spēkus un radīt gan jaunas nodarbinātības iespējas, gan aktīvi piedalīties sabiedriskos procesos. Projekta jaunievedums ir vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem nepieciešamu “sabiedrisko iniciatīvu” ieviešana. Tās var būt, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe mājās, jauniešu darbs, jauniešu/bērnu vaļasprieku un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, kultūras darba organizēšana u.c

Uzsvars tiek likts tieši uz to kopienu, kurai mēs jūtamies piederoši. Jo kopiena ir īpaša ar tajā dzīvojošajiem cilvēkiem, tradīcijām un pieejamajiem resursiem. Katrai kopienai ir savs īpašs tēls gan iedzīvotāju, gan kaimiņu un viesu  skatījumā. Veidojot jaunus kontaktus, jēgpilnu sadarbību, kopiena var augt un attīstīties, lai tajā būtu labi dzīvot, mācīties un strādāt.

Uz veiksmīgu turpmāko sadarbību!

Projekta partneri: Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes. Projekts „Act Local” tiek līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam.

Dalīties:
3. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs