Saistītie raksti

Ceļā uz jaunu pašvaldības aģentūru „Apes kultūras un tūrisma centrs”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

25.jūlijā Apes novada domes sēdē tika apstiprināts saistošo noteikumu projekts par Apes novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” (turpmāk tekstā – Aģentūra) izveidi, ar mērķi attīstīt kultūru un tūrismu pašvaldības teritorijā.

Veidojot Aģentūras darbības un struktūras projektu, tika ņemts vērā, ka Aģentūras izveide maina kultūras, sporta un tūrisma nozares Apes novadā organizatorisko formu, bet nemaina sniedzamo pakalpojumu apjomu un piešķirto pašvaldības budžeta finansējuma apjomu.

Aģentūras sastāvā ietilps šādas struktūrvienības – Apes tautas nams, Gaujienas tautas nams, Trapenes kultūras nams, Virešu saieta nams, Apes bibliotēka, Gaujienas bibliotēka, Trapenes bibliotēka, Vidagas bibliotēka, Gaujienas pagasta Biznesa, izglītības, informācijas un tūrisma centrs, Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”, Elīnas Zālītes memoriālā māja, Trapenes novadpētniecības māja un Virešu novadpētniecības istaba.

Aģentūrai tiks noteiktas vairākas funkcijas, kā piemēram, Apes novadā veidot kultūras un tūrisma attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas politiku, attīstīt daudzveidīgu kultūras un tūrisma pakalpojumu klāstu, nodrošināt Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu, attīstīt un veidot Bibliotēkas par izglītības, kultūras, informācijas un vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošiem komunikāciju centriem, administrēt pašvaldības kultūras iestāžu (estrādes, kultūras /tautas/saieta/ namu telpas, bibliotēku lasītavas, u.c.) pakalpojumus u.c. Aģentūras darbu vadīs un koordinēs tās direktors, uz kura amatu līdz 25.augustam tiek izsludināta pretendentu pieteikšanās.

Aicinām iepazīties ar Apes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.14/2019 Apes novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” nolikums” projektu šeit. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
29. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs