19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē

Print Friendly, PDF & Email

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola pirms 2 gadiem uzsāka dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)”.

Realizējot projekta mērķus un veicot paredzētās aktivitātes laiks ir aizskrējis nemanot un tāpēc jūnija pēdējā nedēļā Portugālē, Barreiro pamatskolā notika visu 7 projekta partnerskolu skolotāju noslēdzošā tikšanās. Mūsu skolu Portugālē pārstāvēja skolas direktore Ieva Zariņa, skolotājas Līga Bukovska, Aija Palmbaha, Gunita Ķelpa.

Sanāksmes laikā rakstījām gala atskaiti, apkopojot un analizējot paveikto. Un paveikts ir daudz. Ir realizēti projekta galvenie mērķi: ir izpētīti un identificēti SEL specifiskie aspekti katrā projekta dalībvalstī; ir izveidoti sociāli emocionālās mācīšanās resursi; ir paaugstinātas zināšanas par citām valstīm; ir attīstītas skolēnu  sociālo un starpkultūru kompetences, radošums, kritiskā domāšana; ir saprastas sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības; ir veicināts taisnīgums un bērnu no nelabvēlīgām un imigrantu  ģimenēm integrācija skolās; ir uzlabotas svešvalodu zināšanas; ir notikusi pieredzes apmaiņa; ir paaugstinātas digitālo kompetenču prasmes, izmantojot inovatīvi integrētas pieejas.

Projekta laikā paveiktais (mācību materiāli, aptauju rezultāti, digitālā vārdnīca, recepšu grāmata, foto un video, prezentācijas, skolēnu dienasgrāmatas, mobilitāšu atskaites) ir ievietots eTwinning platformā, par ko ir saņemts  Kvalitātes sertifikāts.

Vēl vizītes laikā portugāļu partneri mūs iepazīstināja ar savu skolu, izglītības sistēmu, savu kultūru un tradīcijām. Pabijām arī kultūrvēsturiskā ekskursijā galvaspilsētā Lisabonā.

Paldies skolas Erasmus+ komandai, skolēniem, viņu vecākiem, Apes novada domei par sadarbību projekta realizācijā!

Vairāk foto skolas facebook.com lapā.

Gunita Ķelpa
Projekta koordinatore 
Dalīties:
2. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen