Saistītie raksti

Izsludina pretendentu atlasi uz Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora/ es amatu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu atlasi uz Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora/es amatu. Darba ilgums uz pieciem gadiem ar pārbaudes laiku 3 mēneši.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • pieredze valsts vai pašvaldības darbā vairāk kā 2 (divi) gadi;
 • ieteicama vismaz 2 (divu) gadu pieredze aģentūru darbībā;
 • pieredze kultūras, tūrisma un sporta projektu vadībā;
 • angļu un krievu valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas un prasmes mārketingā un finanšu plānošanā;
 • pieredze un prasmes darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā, normatīvo aktu pārzināšana par lietvedību, darba tiesībām, darba drošības noteikumiem, u.c.;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • prasme izteikt, argumentēti aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes un saskarsmes kultūra;
 • labas plānošanas, organizatoriskas un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība;
 • labas prezentācijas prasmes;

Iesniedzamie  dokumenti:

 • pretendenta pieteikums, motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” attīstības redzējums uz 1-2 A4 lapām;
 • izglītības dokumentu, profesionālo apmācību sertifikātu kopijas.

Pieteikšanās termiņš

Lūdzam iesniedzamos dokumentus pretendentiem iesniegt līdz 2019.gada 25.augustam (pasta zīmogs) Apes novada domes kancelejā vai sūtot pa pastu uz adresi: Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337, kā arī elektroniski: administracija@ape.lv

Aicinām iepazīties ar Apes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.14/2019 Apes novada pašvaldības aģentūras „Apes kultūras un tūrisma centrs” nolikums” projektu un Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora pretendentu atlases kārtības nolikumu.

Amatam noteiktā mēnešalga  972.00 EUR

Apes novada dome informē, ka:
pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Apes novada dome.

Vairāk informācijas, zvanot Apes novada domes administrācijai: 64307220, e-pasts: administracija@ape.lv

Dalīties:
29. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs