Saistītie raksti

SAC ”Trapene” darbinieki, Trapenes pagasts uzņem Latvijas sociālo aprūpes centru darbiniekus sporta svētkos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Katru gadu vasarā, no visas Latvijas sociālās aprūpes centriem, to darbinieki piedalās profesionālās pilnveides un supervīzijas centra “Aisma” seminārā. Šogad tas norisinājās Trapenē no 28. jūnija līdz 29. jūnijam.

Semināra ,,Komandas veidošana un efektīva attīstība institucionālajā aprūpē”, ietvaros notika Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības darbinieku sporta svētki.

Pagājušajā gadā darbinieki no sociālā aprūpes centra “Trapene” ieguva godpilno otro vietu šajās sportiskajās sacensībās starp 34 komandām. Šogad mums bija tas gods uzņemt Trapenē tuvākos un tālākos kolēģus no visas Latvijas, dalīties pieredzē un rīkot sporta spēles.

Sagatavošanas darbus uzsākām jau gada sākumā, izveidojot darba grupu, kurā iesaistījās darbinieki no SAC ,,Trapene”, Trapenes pagasta pārvaldes, Trapenes sākumskolas, Apes novada Jauniešu lietu speciāliste Klinta ar palīgiem un senlietu muzeja “Fazāni”’ saimnieks. Lai sporta svētki noritētu interesanti par sportiskām aktivitātēm parūpējās Alūksnes Zemessardzes 31. kājinieku bataljona štāba un apgādes rotas zemessargi un virsseržants. Pēc nolikuma sporta aktivitātēs varēja piedalīties seši darbinieki ar komandas noformējumu, nosaukumu un pēc devīzes ,,Komandā ir spēks!” ar savas komandas prezentāciju.

Startējot zemessargu sagatavotajās sešās disciplīnās, vajadzēja mācēt ar aizsietām acīm šķērsot ,,mīnu lauku”, veikt ,,tuneļa būvniecību”, iziet ,,papīra ceļu”, līst ,,caur adatas aci”, mest granātas mērķī un veikt veiklības stafeti.

Pie mums Trapenē bija ieradušies gan tuvāki, gan tālāki kaimiņu novadu pārstāvji, kā arī ciemiņi no Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes. Pozitīvi un sportiski noskaņotie sociālās aprūpes darba veicēji, jau no rīta pulcējās pie Trapenes kultūras nama gājienam uz estrādi, lai iepazīstinātu klātesošos ar savām komandām un pierādītu, ka viņi atbilst arī sporta spēļu vadmotīvam “Komandā ir spēks!”

Latvijas sociālo aprūpes centru darbinieku sporta svētkus atklāja Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts, novēlot visiem veiksmīgus startus un interesantu, radošu dienu! Par šo kopā sanākšanu priecājās Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja Īrisa Popoviča minot, ka Trapenei tie ir skaisti svētki un atpazīstamība daudzos novados. Savukārt atraktīvās sporta svētku vadītājas Santa Sāre-Gerža un Zane Tetere aicināja komandu kapteiņus izpildīt dažādus iesildīšanās uzdevumus. Izdomu pilnas mūs visus priecēja komandu prezentācijas, kurās redzējām un dzirdējām gan dziesmas, dzeju, dejas, gan sportiskus elementus. Priecīgā un jautrā noskaņojumā ceļš tālāk veda uz senlietu muzeju ”Fazāni” teritoriju, kurā pārbaudīt veiklības, izturības un atjautības prasmes ieradās 23 komandas. Laika apstākļi bija labvēlīgi un dalībnieki varēja veiksmīgi startēt visās sešās disciplīnās. Atpūtas brīžos apskatot Trapenes pagasta centru, bibliotēku un muzejus.

Pēc garšīgajām un sātīgajām pusdienām, ko bija gatavojusi veiklā un prasmīgā ZS ,,Kalnarušķi” komanda, dalībnieki atgriezās estrādē, kur visus gaidīja interesantais, pārdomātais svētku koncerts. Santas un Zanes enerģiskumu, radošumu un skanošās dziesmas papildināja Virešu pagasta dejotāji un muzikantu kapela no Apes. Vakarā, baudot svētku koncertu, uzzinājām, kuras ir sportiskākās, atraktīvākās un draudzīgākās komandas.

Pēc sporta spēļu nolikuma un precīzu disciplīnās iegūto punktu izvērtējuma un rezultātu apkopošanas kopvērtējumā ar vismazāk iegūto punktu skaitu I vietu ieguva mājinieki SAC ,,Trapene”, II vietu izcīnīja Mārcienas pansionāts no Madonas novada un III vietu SAC ,,Alūksne”.

Sporta svētki norisinājās interesanti, draudzīgi un jautri, ar lielu emocionālu kopības sajūtu. To paveica kārtīgs komandas darbs!

Liela pateicība visai darba grupai par pozitīvo attieksmi, sapratni un SAC ”Trapene” kolektīva atbalstu, ZS ”Kalnarušķiem” par sātīgu ēdināšanu visas dienas garumā, zemessargiem par izdomu sporta disciplīnu organizēšanā un precīzu vērtēšanu, fotogrāfam Kustova kungam, kurš visas dienas garumā bija kopā ar mums, un iemūžināja katru komandu un daudz interesantu mirkļu, Gintai Priedītei par dalībnieku veselības uzraudzību, Santai ar Zani par pasākuma vadīšanu, Santai un Ģirtam par balli, senlietu muzeja “Fazāni”’ saimniekam par viesmīlīgo uzņemšanu, atbalstu un palīdzību, pašdarbību kolektīviem par koncertu, Apes novada domei par atbalstu!

Liels paldies, jāsaka higiēnas preču firmām TENA, TZMO, HARTMANN un zāļu firmai MAGNUM MEDIKAL, jo visi komandu dalībnieki saņēma dāvaniņas un atbalstu. Firma HARTMANN darba grupai dāvināja atpazīšanās krekliņus ar Apes novada logo, pārējiem dalībniekiem baudāmas dāvanas.

Liels paldies par šiem jaukajiem svētkiem! Kopā pavadītajās dienās un pozitīvās emocijās esam guvuši pacēlumu turpināt strādāt un pildīt savu misiju.

 

Dalīties:
19. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs