Saistītie raksti

Uzsākta projekta “Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā” īstenošana

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ir uzsākta projekta “Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā” īstenošana.

Projekta ietvaros tiks izveidota mazā āra lasītava pie Vidagas bibliotēkas, tāda kā atpūtas vieta ar soliņiem, galdu un grāmatu skapi jeb mājiņu, kurā atradīsies grāmatas dažādai auditorijai, bet vēl divās vietās pagasta teritorijā pie skolas un saieta nama – āra lasītavas pieturvietas, kurās atradīsies tikai mājiņas – grāmatu plaukti. Mājiņās tiks izvietotas grāmatas, kuras bibliotēkas krājumā vairs nav nepieciešamas, tiek norakstītas, bet pirms vēl nodot tās makulatūrai, iespējams dot vēl grāmatai otro iespēju. Arī iedzīvotājiem tiks dota iespēja šo grāmatu plauktu papildināt ar sev nevajadzīgajām grāmatām. Vienlaicīgi, šis būs arī kā baudāms vides objekts, kā neliela atpūtas zona, kur piesēst uz mirkli, palasīt, vai izmantot bezmaksas WiFi.

Ideja izveidot šādus āra grāmatu plauktus radās pamatojoties uz “Little free libraries” – kustību, kura aizsākusies ASV pirms desmit gadiem un ir izvērsusi aktīvu darbību pa visu Ameriku. Latvijā šis nav pirmais šāda veida projekts, ir āra lasītavas ar spēļu laukumiem, vasaras bibliotēkas, kur ideja ir līdzīga- padarīt bibliotēkas krājuma daļu pieejamu 24 stundas diennaktī un popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, veicināt apmeklētību. Un otrs pamudinājums bija iedzīvotāju ierosinājumi. Apmeklētāji tika teikuši un rosinājuši, ka pie bibliotēkas vajadzētu kādu soliņu, kur jaukā laikā sēdēt, uzgaidīt vizīti pie ārsta. Jo kā zināms bibliotēka atrodas vienā ēka kopā ar feldšerpunktu un ārsta praksi. Šādu iespēju pasēdēt uz soliņa un palasīt , vai paņemt izdevumu sev lasīšanai līdzi varēs izmantot visi, ik viens, ikkatrs neatkarīgi, no tā vai viņš ir bibliotēkas lietotājs vai nav. Tā pat šīs grāmatas ļoti noderīgas būs cilvēkiem, kuri sava sociālā statusa dēļ, dažādu citu iemeslu pēc neapmeklē bibliotēku vai apmeklē bibliotēku, bet nevar izvēlēties grāmatas lasīšanai mājās, jo grāmatas tiek atgrieztas nokvēpušas, netīras.

Virešos bibliotēkas nav, tāpēc domājam, ka šis namiņš, mazā bibliotēka, kura atradīsies pie Saieta nama būs noderīga un garāmgājējiem pievilcīga. Savukārt pie Vidagas skoliņas mazajā grāmatu plauktā paredzēts izvietot grāmatas bērniem un jauniešiem.

Projektā vienlaicīgi tiks veicināta gan mūžizglītība, gan saudzīgas attieksmes pret vidi veidošana, un arī brīvā laika pavadīšanas ārā dažādošana, dodot iespēju ielūkoties kādā sev tīkamā grāmatā.

Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide iespējama pateicoties dalībai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” projektu konkursā ar projekta pieteikumu „ Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā”. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Programmas finansējums sastāda EUR 3833.28, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 425.92.

Aira Mūrniece
Vidagas bibliotēkas vadītāja
Dalīties:
1. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs