Saistītie raksti

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību jaunā projektā

Print Friendly, PDF & Email

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā “Vienoti kultūru dažādībā”.

Šīs daudzkultūru partnerības, kas sastāv no sešām Eiropas valstīm (Horvātija, Spānija, Portugāle, Kipra, Itālija, Latvija) ar dažādu un ļoti bagātu kultūru un vēsturi, galvenie mērķi ir:

  • Novērtēt Eiropas kultūrvēsturisko bagātību un uzlabot mūsu skolēnu izpratni par kultūru un palielināt sadarbību starp dažādu dalībvalstu skolām.
  • Palielināt skolēnu zināšanas par citām kultūrām, valstīm, attīstot skolēnu sociālās un starpkultūru kompetences, veicinot vienlīdzību un sociālo iekļaušanu, samazinot mācīšanās atšķirības.
  • Paplašināt skolēnu redzesloku.
  • Sadarboties ar starptautiskajiem partneriem un apmainīties ar labo praksi, lai atbalstītu viens otru pašreizējās izglītības sistēmās.
  • Paaugstināt skolēnu svešvalodu prasmes, paaugstināt digitālo prasmju līmeni, izmantojot inovatīvu integrētu pieeju skolēniem.
  • Motivēt skolēnus lietot svešvalodas, lai sazinātos ar cilvēkiem no citām valstīm. Citu valstu kultūru un skolēnu iepazīšana un dalīšanās pieredzē, liks viņiem novērtēt, cik svarīga ir valoda, lai sazinātos.

Iepazīstot savu kultūru, mums būs iespēja uzzināt līdzības un atšķirības starp dažādām Eiropas valstīm. Mēs vēlamies, lai visi projekta aktivitātēs iesaistītie cilvēki apzinātos šīs kultūras vērtības un palielinātu savu izpratni par kultūru.

Divu gadu sadarbības laikā šajā projektā visu partnerskolu skolotāji un skolēni strādās pie kopīgām projekta aktivitātēm; apmainīsies ar paveiktajiem darbiem un sazināsies viens ar otru, izmantojot saziņu e-pastā, Wapp un Facebook un sazinoties eTwinning videokonferencēs; tiksies ieplānotajās projekta sanāksmēs.

Kā gala rezultāti, kas tiks iegūti no attiecīgajām aktivitātēm, būs grāmatas par tradīcijām/svētkiem; grāmatas ar visu partnervalstu tradicionālo ēdienu receptēm un dzimtās valodas grāmatām. Mēs izveidosim projekta kalendāru, vietējo tradicionālo dziesmu un mūzikas CD, prezentācijas par mūsu skolām, dzimtajām vietām, DVD ar uzņemošo valstu kultūru prezentācijām sanāksmju laikā un DVD ar valodu nodarbībām un vietējām tradicionālajām dejām un ēdiena gatavošanas nodarbībām apmācību vizītes laikā. Katrā skolā mēs izveidosim arī ikgadējas izstādes ar aktivitāšu gala produktiem.

Galvenā paredzamā ietekme uz dalībniekiem būs kultūras apziņas un izpratnes veidošana. Mūsu skolēni kļūs atvērtāki, palielināsies viņu komunikācijas un valodas prasmes, un viņu redzesloks tiks paplašināts, dodot viņiem iespēju iepazīties ar dažādām kultūrām un kopienām. Skolotāji iegūs jaunas mācīšanas pieredzi, dalīsies pieredzē par savu izglītības sistēmu un iepazīs partnervalstu izglītības sistēmas, apgūs citas valodas, iegūs zināšanas par dažādām mācību metodēm dažādās skolās.

Strādājot šajā projektā, mūsu skolēni, skolotāji un izglītības iestādes uzzinās vairāk par Eiropu un novērtēs līdzīgo un atšķirīgo kultūrā un izglītībā, dalīsies pieredzē un pieņems kultūras un valodu atšķirības, paaugstinot pozitīvu attieksmi pret vienotu Eiropu.

Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

Dalīties:
26. augusts, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs