Saistītie raksti

Apes novada Sociālais dienests informē Apes novada iedzīvotājus

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Eiropas Centrālā Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) 2019.gada 15.augustā ir pieņēmusi lēmumu apturēt AS “PNB banka” (iepriekš Norvik bankas) darbību. Tā rezultātā pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuriem pensiju un pabalstu izmaksa līdz šim ir veikta uz PNB bankas kontiem, šobrīd nav piekļuves bankas kontos esošajiem finanšu līdzekļiem.

Vistuvākajā laikā FKTK un atbildīgās institūcijas sniegs visu bankas klientiem nepieciešamo informāciju un atbalstu, nodrošinot likumā noteiktās klientu aizsardzības garantijas. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram “PNB bankas” klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 000 eiro. Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā astotajā darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Personas, kuras nonākušas krīzes situācijā, sakarā ar iepriekšminēto, vērsties Apes novada Sociālā dienestā Apē Tirgus ielā 5, pie vadītājas Maijas Kārkliņas , vai pa mobīlo tālruni 27809177.

 

Maijas Kārkliņa
Apes novada 
Sociālā dienesta vadītājā
Dalīties:
16. augusts, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs