Saistītie raksti

Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē tiek uzsākta projekta realizācija

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 


Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē tiek uzsākta projekta “Laikmetu, cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas” realizācija.

Tas norisināsies draudzei piederošajā teritorijā Apē, Pasta ielā 9 un Pasta ielā 11.

Projekts tiks veikts un realizēts no 2019.g. 1. oktobra līdz 2021.g. 31.decembrim.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir turpināt Apes novada pašvaldības un ES fondu atbalstītās aktivitātes pilsētvides sakārtošanai – Apes pilsētas vēsturiskā centra, t.sk. Pasta ielas, atjaunošanai, vēsturiskās apbūves saglabāšanai. Īstermiņa mērķis – vides sakārtošana, labiekārtošana Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumu teritorijā, saskaņojot ar jau veiktajiem darbiem un ainavisko koptēlu Pasta ielā. Projekta gaitā uzlabosies ēku pieejamība. Tiks izveidots segums stāvlaukumam, takām, izveidota pievilcīga pilsētas ainava, nodrošināta ceļu satiksmes, glābšanas dienesta prasībām atbilstoša un droša vide uz vienvirziena ielas.

Projekts notiks ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 19.22 aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un BDR “Alūksnes lauku partnerība”apakšpasākuma stratēģiskā mērķa SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide”, rīcības R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana” ietvaros.

Kopējā projekta summa 23455,67 eur, attiecināmās izmaksas 21110,10 eur.

 

 

 

 

Dalīties:
29. augusts, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs