Saistītie raksti

Kristīgajai nometnei-25

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes konventa draudzes no 30.jūlija līdz 01.augustam organizēja Svētdienas skolas vasaras skoliņu-bērnu un jauniešu Kristīgo nometni. Šogad nometnes vieta bija izvēlēta Alūksnes novadā, Veclaicenes pagastā, “Mišas” mājās, kur saimnieki ir Artis un Irina Krasti.

Nometnei bija pieteikušies 54 bērni un jaunieši, kuri nenobijās no nepastāvīgiem laika apstākļiem, jo izbaudījām gan lietu, gan aukstās naktis, vēju, gan arī saulīti.

Svētbrīdi vadīja mācītājs Konstantīns Volkovs, Veclaicenes Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīcā. Pēc Svētbrīža ar kājām devāmies uz nometnes vietu, meklējot 14 dārgās pērles, izveidojot šī gada nometnes tēmas nosaukumu “Debesu valstība”. Pēc tam sekoja iekārtošanās un nometnes atklāšana un dienas programma ar Bībeles stundām, Sporta nodarbībām, Radošajām nodarbībām, “Mišas” muzeja apmeklējumu. Vakarā devāmies Nakts pārgājienā , kurā bija 12 pieturas punkti ar noteiktu stāstu vai vēstījumu. Neizpalika arī pārbaudījumi -lapsenes, bailes no tumsas! Pirmās dienas vakarā pie ugunskura, jaunieši ģitāras pavadījumā dziedāja Pateicības dziesmas Dievam.

Otrajā dienā braucām ekskursijā uz Igauniju, kurā mūs pavadīja brīnišķīgā gide Līga Maija Seņina. Uzkāpām Baltijā augstākajā kalnā Munameģī ( 318 metru virs jūras līmeņa), apmeklējām Rouge ev.luterisko baznīcu, kur spējām klusumā pabūt un lūgt Dievu.

Netālu no Rouges- Lakstīgalu gravā, kāpām Skatu tornī “Pesapuu”( stabā ar divām putnu ligzdām), pusdienojām, darbojāmies Radošajā darbnīcā, veidojot pērļu krustiņu. Ekskursijas noslēgumā apskatījām Viru ev.lut.baznīcu un Moderno parku pie baznīcas , kā arī pludmali. Atgriežoties nometnē, drosmīgie peldējās Raipala ezerā. Vakara programma bija bagāta ar dažādām aktivitātēm. Tradicionāli 2.dienas vakarā tika aicināti vecāki, vecvecāki uz bērnu sagatavotajām izrādēm saistībā ar nometnes tēmu. 1.grupiņa stāstīja, ka Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, 2.grupa-attēloja līdzību par Debesu valstību- Apslēptā manta, 3.grupa- Līdzību par 10 jaunavām un 4.grupa – Līdzību par tirgotāju un pērli. Turpinājumā sekoja sirsnīgā atmosfērā lekcija vecākiem par ģimenes vērtībām , ko vadīja Ādažu ev.lut.draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons. Vakaru noslēdzām ar desiņu cepšanu uz ugunskura, sarunām, smiekliem un Dieva slavēšanas dziesmām.

3.dienas galvenās aktivitātes- nokļūšana laivā līdz Brīnumu takai, uzdevumu pildīšana un Dieva vārda atklāšana, Bībeles stundas pa grupām, sporta nodarbības, radošās nodarbības ( fotogleznas “Mana baznīca” un oriģinālie svečturīši veidošana). Un protams, nevaram iedomāties nometni bez Debešķīgās debesu mannas!!!

Šogad nometnē kalpoja 30 Apes konventa draudzes locekļi! Lai Dievs bagātīgi svētī visus kalpotājus un ziedotājus!

Sirsnīgs un mīļš PALDIES- mācītājam Vilnim Sliņķim, Daigai Sliņķei, Ievai, Irinai un Artim Krastiem, Unai Bērziņai, Baibai Lizumai, Ilzei un Jurijam Celenbergiem, Inesei Riekstai, Ditai Laicenai, Sanitai Ausējai, Laurai, Andim un Kārlim Popiem, Dinai Meisterei, Tīnai Ciprusai, Normundam un Vilnim Prazņicāniem, Laumai, Ievai un Ilmāram Palkavniekiem., Ilonai un Gundaram Miezīšiem, Dzintrai Ozoliņai, Sarmītei un Andrim Eliasiem, Aldai Kalekaurei, Marutai Jakovļevai, Mairim Levanam, Mārtiņam Janušam, Bruno Ābolkalnam, Guntim Lakstīgalam, Renāram Karro, Guntaram Purakalnam, Gundaram Pihlim, Rūtai Pilskalnei, Annai Orlovai, Ilzei Dāvei, Indrai Levanei, Ilzei un Ingusam Ēveļiem , Aivo Līvam, Intai Smirnovai un vecākiem, kuri labprātīgi ziedoja produktus!

Varu apgalvot, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns pie mums ikviena un ka Viņš ir tas, kas vada šīs Kristīgās nometnes, un, ka tās notiek jau 25 gadus! Mēs Dieva rokās katrs esam Dārga pērle! Nometnēs bērni un jaunieši lūdz Dievu, pateicas, slavē, paļaujas, klausās, mācās, domā. Ticības sēkliņa tiek iesēta katra bērna sirdī, tālākais ir katra paša izvēle, to kopt un audzēt! Galvenais darītājs ir Dieva vārds, ticība, lūgšana un Dievs pats!

Ja Dievs tā vēlēsies, tad tiksimies nākošajā gadā!

Pateicībā un mīlestībā- Līvija Karro

Dalīties:
15. augusts, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs