19.09. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 9.sēde

26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Saistītie raksti

Pierobežas rudens gadatirgus 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada pašvaldība ik gadu rudenī un pavasarī organizē  pierobežas gadatirgu Apē ar mērķi popularizēt nelielo pierobežas pilsētiņu Api. Pulcinām novadā un Latvijā audzētus stādus, amatnieku darinājumus, mājražotāju produkciju. Ar vairāk nekā 100 gadus vecā pūtēju orķestra jestrajām tauru skaņām skandinām, dimdinām un lustīgi andelējam Apē. Tirgojamies gan latviešu, gan igauņu mēlē. Mūsu dvēsele priecājas, ka arī Jums patīk Apē.

Tradicionālais PIEROBEŽAS RUDENS GADATIRGUS šogad Apē notiks Miķeldienā, 29. septembrī no plkst. 9.00  līdz 14.00.

Gadatirgus notiek Apes pilsētas ielās un estrādes parka teritorijā un pēdējos gados tirgotāju skaits jau pārsniedz 300.

INFORMĀCIJA TIRGOTĀJIEM

PIETEIKŠANĀS tiek atvērta 5. augustā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Apes novada domes 28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr.3_2019


 

Pieteikums  ar pievienotiem dokumentiem jāiesniedz, nosūtot  uz  elektronisko pasta adresi tirgus@ape.lv  vai personīgi nogādājot Stacijas ielā 2, Apē, Apes novada domē 1.stāvā pie uzņēmējdarbības speciālistes Baibas Vadones.

Iesniegums par atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā (pielikums Nr.3)

Iesniegums par atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās (pielikums Nr.11)

Tirgotājiem, kuri jau iesūtījuši (vai personīgi iesnieguši) pieteikumus, tirdzniecības atļaujas ar tirdzniecības vietas numuru tiks izsūtītas pa e-pastu vai izsniegtas tikai pēc tirdzniecības vietas nodevas nomaksas, kas jāveic elektroniski vai personīgi iemaksājot novada domes kasē laikā līdz  š.g. 20. septembrim. 

Tirdzniecības atļaujas tirgotājiem būs jāuzrāda, ierodoties gadatirgū.  Bez tam iepriekš pieteikušies  dalībnieki  veikt tirgus nodevas nomaksu un saņemt  tirdzniecības atļauju  varēs  arī  tirgus dienā, 29. septembrī Apes novada domē, 1. stāvā  no plkst. 6.00 līdz 9.00.

Lūgums reģistrētajiem tirgotājiem neierašanās gadījumā par to brīdināt organizatorus! Tirgotājiem gadatirgū ierašanās līdz plkst. 8.00. Brīdinām, ka pēc šī laika neaizņemtās tirdzniecības vietas tiks atvēlētas citiem tirgotājiem.

Aicinām tirgotājus pieteikties laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Sīkāka informācija – pa tālruni 29436225, e-pasts tirgus@ape.lv , kā arī  mājaslapā http://www.apesnovads.lv

Esiet gaidīti Apē uz lustīgu rudens andeli!

Rekvizīti  tirdzniecības vietas nodevas nomaksai:
Apes novada dome
Juridiskā adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV9000003587
Bankas konts: LV28HABA0551025833523
Bankas kods: HABALV22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
26. augusts, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs