Saistītie raksti

No hobija uz biznesu

Print Friendly, PDF & Email

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Sākot ar 1.jūliju Apes novada dome ir uzsākusi īstenot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Projektā piedalās 5 Latgales pašvaldības (Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zilupes pašvaldības), 2 Vidzemes pašvaldības (Apes un Valkas novada pašvaldības), 4 Pleskavas apgabala pašvaldības (Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības), 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība (Novoedevjatkino pašvaldība) un 2 uzņēmējdarbību atbalstošas nevalstiskās organizācijas (biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”). Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome. Pozitīvi ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī šajā projektā katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes – semināra, kontaktbiržas vai robežtirgus organizēšanā.

Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ir 225 000 EUR.

Apes novada dome ir atbildīga par vienas tirdzniecības misijas un kontaktbiržas organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies dalībnieku piesaistē uz pārrobežas tirgiem, izglītojošajiem semināriem – diskusijām. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Apes novada mājražotājiem un amatniekiem.

Projekta ietvaros Apes pilsētas teritorijā plānots uzlabot tirdzniecības vietu infrastruktūru, iegādājoties divus lielākus pārvietojamos tirdzniecības namiņus (2.7 m x 1.9 m) un piecas mazākas pārvietojamas tirdzniecības būdiņas (1.15 m x 1.4 m).

Daiga Bojāre
Apes novada domes
Projektu vadītāja
Dalīties:
4. septembris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs