Saistītie raksti

Aicinām ieteikt radošus, darbīgus Apes novada ļaudis

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Jau vairākus gadus mūsu novadā – Apes pilsētā un Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastā – uz valsts svētkiem godinām savus aktīvos iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedriskos darbiniekus, arī šogad, tuvojoties Latvijas valsts proklamēšanas 101.gadadienai, Apes novada dome aicina iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar domes Atzinības rakstu aktīvus novada cilvēkus, kuri devuši savu ieguldījumu novada un pagasta attīstībā.

Saskaņā ar Apes novada domes nolikumu “Par Apes novada domes apbalvojumiem”, Atzinības rakstu var piešķirt personām par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā, uzņēmējdarbībā.

Aicinām ieteikt personas apbalvojumam ar Apes novada domes Atzinības rakstu, iesniedzot rakstisku ierosinājumu domē līdz 12.novembrim, norādot apbalvojamā vārdu, uzvārdu un pamatojumu apbalvojumam, sūtot uz epasta adresi ilze.ermane@ape.lv , vai iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē.

Ierosinājumu izvērtēšanu veiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.

Ilze Ērmane,
Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

Dalīties:
18. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs