Saistītie raksti

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā personām ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1.

Nekustamais īpašums “Lauri”, Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0218, kas sastāv no viena zemes gabala 1,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069.

EUR

2 560,00

EUR 256,00

16.12.2019. plkst. 15-00,

Stacijas iela 2, Ape

  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 16.decembra plkst. 14.00.

  • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina.
Maksājuma rekvizīti:
Maksātājs –Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,
konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

Vairāk informācijas

 

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1.

Nekustamais īpašums “Lībukalns 1”, kadastra Nr 3690 005 0036, Virešu pagasts, Apes novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 005 0036, ar platību – 0,14 ha.

EUR

800,00

EUR 80,00

14.11.2019. plkst. 15-00,

Stacijas iela 2, Ape

  • Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2019.gada 14.novembra plkst. 14.00.

  • Samaksas kārtība – Uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.

Apmaksu garantējam pēc piestādītā rēķina.

Maksājuma rekvizīti
Apes novada dome, banka- AS Swedbank, kods: HABALV22,
konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523.

Vairāk informācijas

Dalīties:
28. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs