28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

“Dabas gars” Gaujienas muižas parkā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

Apes novada dome ar šā gada 1.septembri sadarbībā ar Lavru pašvaldību (Krievija) un Valsts budžeta kultūras iestādi “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” (Krievija) ir uzsākusi īstenot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Spirit of nature jeb latviskojot “Dabas gars”).

Projekta ietvaros tiks labiekārtoti un attīstīti trīs dabas objekti – Gaujienas muižas parks, Gorodišenska ezera pārgājienu taka pie Izborskas cietokšņa un dabas parks Lavri centrā, un, izmantojot šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. No šī izriet arī projekta galvenais mērķis – veicināt un attīstīt trīs dabas objektus kā enerģijas un iedvesmas avotus, izmantojot vietējo vēsturi un ieviešot jaunus risinājumus Latvijas-Krievijas programmas tiešajā pierobežā.

Projekta aktivitātes, kā jau minēts, ietvers trīs dabas objektu rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbus. Apes novadā Gaujienā, uzsverot aspektu, ka pagātne ir cieši saistīta ar mūziku un izcilo latviešu komponistu Jāzepu Vītolu – muižas parks tiks rekonstruēts un aprīkots ar brīvdabas mūzikas instrumentiem, tiks stiprināti Gaujas upes ielejas krasti un atjaunotas dabas brīvdabas zāles koncertiem un citiem brīvdabas pasākumiem. Visi rekonstrukcijas darbi un āra mūzikas instrumenti tiks uzstādīti tajā pašā parkā, kur atrodas Jāzepa Vītola vasaras nams un kuru viņš izmantoja mūzikas radīšanai. Tāpat projekta aktivitātes ietvers apmācību un semināru organizēšanu gan Latvijā, gan Krievijā tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un ieinteresētajām personām, kas darbojas reģionos, rekreācijas un iedvesmas koncepcijas izstrādi objektiem, kas kalpos tūrisma pakalpojumu tālākai attīstībai un apmeklētāju pieredzes veidošanai Gaujienā, Lavros un Izborskā, kopīga komunikācijas un atpazīstamības rīcības plāna sastādīšanu, kam sekos iespiestu reklāmas materiālu izveidošana par katru objektu atsevišķi un kopā (saistoši, ilustrēti, iekļaujot karšu materiālu un sniedzot detalizētus norādījumus, kā vislabāk izbaudīt vietu un ko meklēt), dažādu reklāmas pasākumu organizēšanu Lavros, Izborskā un Gaujienā un ārpus projekta teritorijas, lai radītu un ieviestu ieradumus un tradīcijas apmeklēt šīs vietas, reklāmas videoklipu izveidošanu par uzlabotajiem dabas objektiem un to apkārtni, specifisku tematisko suvenīru izveidošanu un izgatavošanu.

Pēc projekta realizācijas šajās vietās apmeklētājiem būs iespēja vienuviet iepazīt un izbaudīt dabu, kultūru un vēsturi. Partneri iegūs pieredzi, kā ilgtspējīgi pārvaldīt dabas objektus, vienlaikus radot reālus ieguvumus vietējai pašvaldībai un iedzīvotājiem.

Kopējais projekta budžets ir 642 200 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ir 577 980 EUR. Apes novada domes kopējais projekta budžets ir 374 980 EUR, tai skaitā programmas finansējums ir 90% jeb 337 482 EUR. Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā.

 

Daiga Bojāre
Apes novada domes projektu vadītāja
Dalīties:
1. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen