Saistītie raksti

Izsludina pretendentu pieteikšanos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90011542968, juridiskā adrese Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu pieteikšanos uz remontstrādnieka Gaujienā amatu. Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši, normālais darba laiks.

Galvenie darba pienākumi – veikt dažāda veida telpu un ēku remontdarbus, kā arī ūdenssaimniecības iekārtu ikdienas uzturēšana.

Prasības pretendentiem: Izglītība – vidējā profesionālā, pieredze dažādu remontdarbu veikšanā, zināšanas par darbā lietojamo instrumentu darbības principiem, lietošanas noteikumiem, kā arī – atbildības sajūta par veicamo darbu.

Iesniedzamie  dokumenti: Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

Pieteikšanās termiņš

Lūdzam iesniedzamos dokumentus amata pretendentiem iesniegt līdz 2019.gada 4.novembrim (pasta zīmogs) Apes novada pašvaldības aģentūrā “Komunālā saimniecība” vai sūtot pa pastu uz adresi: Dzirnavu ielā 14, Apē, Apes novadā, LV-4337, kā arī elektroniski: agentura@ape.lv

Amatam noteiktā mēnešalga  560.00 EUR

Apes novada dome informē, ka:
pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Apes novada dome.

Vairāk informācijas, zvanot aģentūras direktoram Gundaram Pihlim, tālrunis: 29360499, e-pasts: agentura@ape.lv

Dalīties:
22. oktobris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs