24.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!”

Projekts “PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas, dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizīte uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Lai īstenotu mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos dzīves mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītāji un mentori. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Aicinām Apes novada jauniešus izmantot iespēju attīstīt savas prasmes, apgūt kādu arodu un vērtīgi pavadīt savu laiku, kā arī nodot šo ziņu pārējiem jauniešiem, kurus var aicināt dalībai projektā. Pieteikties projektam iespējams, zvanot projekta programmas vadītājai Maijai Kārkliņai tālr. 27809177, rakstiet maija.karklina@ape.lv, vai projektu vadītājai Indrai Levanei tālr. 29406867, rakstiet indra.levane@ape.lv. Nāciet uz Apes novada Sociālo dienestu, Tirgus iela 5, Apē vai Apes novada pagastos pie sociālā darba speciālistiem.

Īstenotās aktivitātes

Projekta ietvaros trīs Apes novada jaunieši iesaistījušies projekta “PROTI un DARI!” piedāvātajās aktivitātēs. Uzņēmumā SIA “EDEIRA” struktūrvienības filiālē Valmierā, 2 (divu) mēnešu laikā jauniete apguva apmācību programmas piedāvātos – Manikīra un pedikīra kursus, iegūstot Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Profesionālā Skaistuma Skola” sertifikātu “Nagu kopšanas pakalpojumi”. Jaunietis no Trapenes pagasta SIA “Gulbenes AUTO-MOTO” un jauniete no Virešu pagasta SIA “Autoskola MADIS” (Smiltene) 4 (četru) mēnešu garumā ieguva B kategorijas autovadītāja apliecības. Projekta ietvaros jauniešiem tiek radīta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, vai darbam nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas.

 

Indra Levane
projektu vadītāja
Dalīties:
4. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs