Saistītie raksti

Meža dienu 2019 dalībniece

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

Latvijas pašvaldības Meža dienu 2019 pasākuma “Pašvaldību darbi parkos” ietvaros turpina tradīciju īstenot dažādus projektus ar moto „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”, lai padarītu Latviju krāšņāku ar stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Apes novada dome sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību Meža dienu ietvaros īstenoja projektu ar mērķi “Bormaņmuižas” parku papildināt, atjaunot un dažādot ar jauniem stādījumiem, kā arī parka teritorijā izveidot nelielu atpūtas vietu. Projekta ietvaros Bormaņmuižasparkā iestādījām – platlapu liepas, rietumu tūju, parasto kļavu, āra bērzu, Japānas lapegli, ceriņus, parasto ievu, Japānas spirejas, skarainās hortenzijas, rododendrus, dekoratīvos lapu kokus, āra bērzu, zaļās duglāzijas, Serbijas egli, platlapu liepu, parasto kadiķi, sudraba kļavu (kopumā 28 kokus un 15 krūmus). Stādus pagasta pārvalde iegādājās Smiltenes kokaudzētavā, kura nodrošina Latvijas apstākļiem un reģionam atbilstošu, ģenētiski un fizioloģiski piemērotu stādāmo materiālu.

Stādīšanas pasākums tika organizēts kā talka, piedaloties aģentūras “Komunālā saimniecība” daiļdārzniecei Anitai Harju, kura ierādīja koku un krūmu stādāmās vietas parkā, izglītoja talkas dalībniekus stādu kopšanā un stādīšanā. Talkā aktīvi piedalījās vietējie iedzīvotāji, kā arī aģentūras “Komunālā saimniecība” un pagasta pārvaldes darbinieki.

Talkā darbu atrada ikviens, tāpēc pēc padarītā bija īpašs prieks pie tējas tases un saldumiem secināt, cik daudz kopā iespējams paveikt.

Projekta ietvaros parka teritorijā tika uzstādīts arī soliņš un atkritumu urna, lai cilvēki varētu apsēsties, atpūsties un izbaudīt parka burvību.

Meža dienu projekta popularizēšana notika jau augusta sākumā, kad Bormaņmuižas parkā tika svinēta Annas diena. Pastaigā pa parku Bormaņmuižas Anna kopā ar draudzenēm un citiem interesentiem iepazina koku sugas, to ziedēšanu. Visas norises tika papildinātas ar spēlēm, aizraujošiem uzdevumiem gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tika runāts un uzvērts, ka tikai kopīgi mēs varam radīt kvalitatīvu vidi esošajām un nākamajām paaudzēm un rūpēties par dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu.

Projekta kopējās izmaksas EUR 500.00, no kuriem EUR 440.00 tika izmantoti stādu iegādei un EUR 60.00 atkritumu urnas un soliņa iegādei.

 


Vēlos pateikties Apes novada daiļdārzniecei Anitai Harju, komunālās aģentūras darbiniekiem Trapenē, vietējiem iedzīvotājiem, īpaši senioriem, par sniegto atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanā.

Irisa Popoviča
Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja

 

 
Šī paša projekta ietvaros Gaujienā, tika sagatavoti kokmateriāli atbilstošā sortimentā, lai izveidotu stacionārus solus Gaujienas parkā. Mežu dienu pasākumu organizēja Gaujienas pagasta iestāžu darbinieki kopā ar Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas jauniešiem un pedagogiem. Dalībnieki tika iepazīstināti ar parka ainaviskajām vērtībām un parka attīstības plānu. Pasākuma dalībnieki veica plānoto parka pastaigu maršrutu, pārvarot reljefa kāpumus un izbaudīja atpūtu uz jaunajiem soliem. Soli izvietoti atbilstoši plānotajai pastaigu takai muižas parkā izcilāko ainavu vērošanai un atpūtai pēc attāluma un reljefa kāpumu pārvarēšanas.
 
 
 

Ineta Riepniece

 

Dalīties:
16. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs