Saistītie raksti

VPDK “Virši” top jauni skatuves tērpi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Esam priecīgi, ka ir apstiprināts biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā projektu konkursā iesniegtais projekta pieteikums „Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā”.

Šobrīd jau ir uzsākta projekta īstenošana, un līdz 2020.gada martam, sadarbībā ar tautas tērpu šuvēju Sanitu Mišku, VPDK “Virši” tiks pie 10 jauniem skatuves tērpu komplektiem (sievu brunči, krekli, jakas, vīru krekli, vestes, svārki, bikses, apakšsvārki, sievu cepures un lakati). Programmas finansējums sastāda 6399 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 711 EUR.

VPDK „Virši” ir pārstāvētākais un latviskākais kolektīvs Virešu pagastā, kā „motoriņš” visos Saieta nama veidotajos pasākumos. „Virši” uztur latviskuma sajūtu mazajā pagastā un ar labiem rezultātiem sevi ir pierādījuši tautisko deju skatēs, parādot, ka arī mazā pagastā „var”.

Iegūtais finansējums un iespēja iegūt jaunus tērpus ir nenovērtējama motivācija kolektīvam turpināt iesākto ceļu, priecēt, mācīt saviem bērniem, pagasta iedzīvotājiem, visai sabiedrībai kopumā – latviskumu, savas zemes un vietas mīlestību.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Santa Sāre – Gerža
Virešu Saieta nama vadītāja

 

 

 

 

Dalīties:
4. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs