19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

“Zaļā klase” pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

Print Friendly, PDF & Email

 

“Zaļā klase” pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas papildināta ar jauniem fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai.

2008. gadā pie skolas, zaļajā zonā, tika izveidota ,,Zaļā klase”, ar mērķi citādā un neierastā vidē veikt izglītojošo funkciju, savienojot dabu, svaigu gaisu, fiziskās aktivitātes un mācību vielu apguvi, vienā veselumā. Katru gadu, iespēju robežās, šī teritorija tiek labiekārtota un papildināta ar kādiem jauniem elementiem – soliem, galdiem, nojumi, skatuvi u.c. Teritorija kļūst interesanta ne tikai mācību stundu un pasākumu organizēšanai, bet to steidz izmantot bērni starpbrīžos, brīvajā laikā pēc stundām, un nav dienas, kad tajā neuzturētos skolēni. Jāmin arī fakts, ka “Zaļā klase” atrodas Vaidavas upes krastā un vairāki dabas apskates objekti, kas ir tiešā sasaistē ar Dabas taku, atrodas arī “Zaļās klases” teritorijā un ir publiski pieejami. Tādēļ “Zaļo klasi”, tūrisma sezonas laikā, apmeklē gan individuāli tūristi, gan tūristu grupas no Latvijas un ārvalstīm un it īpaši par teritorijā piedāvātām iespējām, priecīgi ir bērni.

Nu teritorija ir papildināta ar jauniem kāpelēšanas, līdzsvara, rāpšanās, balansēšanas un šūpošanās elementiem, kuri veido interesantu teritorijas kopainu un sniedz iespēju vadīt ārpusstundu aktivitātes, jau citādākā un daudzveidīgākā gaisotnē. Iepirkuma procedūras rezultātā, elementu uzstādīšana tika uzticēta firmai SIA Fixman.

Brīvdabas atpūtas un vingrošanas elementu uzstādīti projekta “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai” ( Nr. 18-07AL26-A019.2206-000002) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13 422.94, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums sastāda 90% jeb 12 080.65 EUR un Apes novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb 1342.29 EUR.

Dalīties:
15. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen