Saistītie raksti

Ar trīs pasākumiem Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

2019.gada 1.novembrī Pečoros (Krievija) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”) ietvaros Pečoru rajona administrācijas noorganizētajos trīs projekta pasākumos tikās visu projekta partneru vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki.

Apes novada domi projekta uzraudzības komitejā (PSC) pārstāvēja pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Liberts un Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece Liene Ābolkalne, projekta vadības grupā piedalījās projektu vadītāja Daiga Bojāre, tirdzniecības misijā un kontaktbiržā mūsu pārstāvēja Anda Sutugova un Elita Tkačenko (SIA “Ekoita” – viesu nams “Jaunzilakši”). Uzņēmēji un amatnieki dalījās pieredzē un pēc tirdzniecības misijas un kontaktbiržas moderatores Svetlanas Jarlikovskas (Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta fonda speciāliste) ierosinājuma, nolēma izveidot kopīgu baneri mājas lapā, kur būtu pieejama informācija visiem šī pasākuma dalībniekiem un citiem projekta partneru pašvaldību mājražotājiem un amatniekiem, kā arī atzinīgi novērtēja projekta doto iespēju iepazīt mazo ražotāju iespējas un problēmas citā valstī. Pēc aktīva darba projekta ietvaros noorganizētajos pasākumos, visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar nesen Pečoros jaunatklāto linu muzeju “Linu guberņa”.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Projekta ietvaros katrs projekta partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādās kopīgās aktivitātēs  – semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt.

Vadošais projekta partneris – finansējuma saņēmējs ir Valkas novada dome,  projekta partneri – finansējuma saņēmēji ir Apes, Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Projekts tiks ieviests laikā no  2019.gada 1. jūlija līdz  2021. gada 30. jūnijam.

Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR vai 90% no kopējām projekta izmaksām, tai skaitā Apes novada domes kopējais projekta budžets ir 16 222.22 EUR, tai skaitā programmas finansējums ir 90% jeb 14 600 EUR.

Nākamais projekta pasākums plānots Valkā šī gada 21.decembrī, kad tirdziņā pirms Ziemassvētkiem tiks aicināti piedalīties mājražotāji un amatnieki no projekta partneru pašvaldībām Latvijā un Krievijā.  

 

Daiga Bojāre

Apes novada domes

Projektu vadītāja

Dalīties:
4. novembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs