Saistītie raksti

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

15.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas izskanēja koncertuzvedums “628 cerību rīti līdz Brīvībai”, kas bija veltīts Latvijas Republikas 101.dzimšanas dienai. Paldies bērniem un pedagogiem par patriotisko, izjusto un patiesi emocionāli saviļņojošo sniegumu un gaisotni pasākumā!

Foto: Sanita Sproģe


8. oktobrī mūsu skolā notika Skolotāju dienas pasākums.

Visi skolēni bija sagādājuši dažādus sveicienus, pārsteigumus, dzejoļus, dziesmas un pašdarinātus apsveikumus. Skolotājas skolas zālē ieveda mūsu skolas pašpārvaldes puiši. Pasākumu vadīja skolas prezidente Bella Agnija. Uzstājās 1.-4.klašu koris ar rudenīgām dziesmām, katrs klases kolektīvs individuāli no 5.-9.klasei gan runāja dzeju, gan attēloja medus lāci dziesmā, gan stāstīja pasaku par skolotājiem. Pašpārvalde izspēlēja jautras, sadzīviskas ainiņas no skolas dzīves. Visiem kopā bija iespēja ieraudzīt skolotāju fotogrāfijas bērnībā un atminēt tās. Pasākuma noslēgumā pašpārvaldes kolektīvs skolotājiem veltīja dziesmu popūriju un dāvināja pašu izcepto “Ābolu kūku.” Skolotājus apsveica arī vecāku padomes pārstāve Sanita Sproģe.

Esam gandarīti, ka mūsu skolotājas bija ļoti iepriecinātas par sagādātajiem pārsteigumiem.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Pašpārvaldes pārstāve -Karīna Zirdziņa

 


Dod godu Miķelītim…

Miķeļdiena latviešu folklorā ir ražas ievākšanas laiks, kad priecājamies par izaudzēto.

Rudens veltes uzziedēja arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas Miķeļdienas tirdziņā, kad skolas zālē pulcējās skolēni, lai celtu galdā pašu gatavoto produkciju.

Kūkas, vafeles, saldi un sāļi cepumi, kēksiņi, cukurgailīši, smalkmaizītes – viena par otru gardākas, pat augļu sula priecēja mūs visus. Ieguva gan pircēji, gan tirgotāji.

Kopumā piedalījās 30 tirgotāji. Visčaklākie bija sākumskolas klašu skolēni.

Paldies par atsaucību skolēnu vecākiem, kas mums visiem radīja patīkamas noskaņas!

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Gunita Ķelpa

Atceres pasākums “Harijam Grāvim-95”

24.septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas zālē dega sveces , ar atmiņu un domu soļiem nāca aizgājušie gadi pretī.

Mūsu skolā strādājuši daudzi izcili skolotāji un viens no viņiem- skolotājs, vēstures pētnieks, skolas muzeja dibinātājs, grāmatas “Adzele- Gaujiena” autors, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis.

2.septembrī skolotājam paliktu 95 gadi, taču 2013.gada 12. jūnijā aprāvās Harija Grāvja darbīgais mūžs.

Jau septembra sākumā skolēni un skolotāji godināja viņa piemiņu Gaujienas kapos. 24.septembrī vēlreiz izstaigājām atmiņu taku pa skolotāja dzīvi. Skolēni  Niks Judenkovs, Kristers Lārmanis, Arta Zālīte, Rauls Pakalns, Bella Agnija Vāciete un Karīna Zirdziņa iepazīstināja klātesošos ar Harija Grāvja svarīgākajiem dzīves posmiem no bērnības līdz pat grāmatas izdošanas laikam.

Savās atmiņās dalījās mūsu skolas bijusī sākumskolas skolotāja Vera Pavlovska, kura bijusi Harija Grāvja skolniece, kolēģe un kaimiņiene.

Atmiņās par kopīgo darbu pie skolas muzeja atjaunošanas dalījās vēstures skolotāja Līga Bukovska, bet muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece stāstīja par grāmatas izdošanas procesu, kā atlasīti materiāli, pārrakstīti teksti un ievietotas fotogrāfijas.

Liels bija skolēnu pārsteigums uzzinot, ka skolā strādā par skolotāju Harija Grāvja brāļa meita Aija Palmbaha. Viņa pastāstīja par sava radinieka Harija sirsnību, labestību un mīlestību pret Gaujienu.

Klātesošie nodziedāja skolotāja vienu no mīļākajām dziesmām “Še, kur līgo priežu meži”, dziesmas izpildīja 5.-9.klašu koris un mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne. Pasākumu papildināja direktores vietnieces Līgas Bukovskas apjomīgā prezentācija par skolotāja bērnību, skolas gadiem un darba mūžu. Pasākumu var nosaukt arī par vēstures stundu, mūsu jaunajai paaudzei ir jāglabā atmiņas un cieņa pret mūsu novada un pagasta cilvēkiem.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
 Ieva Zariņa
Direktore

 


Ekskursija čaklākajiem konkursa “Dabai labu darīt” dalībniekiem

19.septembrī 28 čaklākie makulatūras, PET pudeļu un bateriju vācēji devās ekskursijā uz Līgatni. Ekskursijas dalībnieki apmeklēja savdabīgo Vienkoču parku un kokamatniecības muzeju. Parkā skolēni uzzināja, kas ir vienkocis, dabas takā vēroja kokā veidotus Latvijas esošos un izmirušos dzīvniekus, vēroja interesantus pielietojumus otrreizējo atkritumu izmantošanai. Kokamatniecības muzejā varēja iepazīties ar senajiem darba rīkiem, bija interesanti uzzināt, kā senatnē tapa laivas, kuras izgrebtas no viena koka.

Apskatījām Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko ēku, Līgatnes pilsētas skaistākās vietas. Visiem patika arī Līgatnes alas, kuras varēja izstaigāt ar lukturīšiem.

Ekskursijas noslēgumā skolēni priecājās Līgatnes Tīklu parkā.

Transporta izdevumus sedza SIA “ZAAO” par mūsu labajiem darbiem-iegūto 3. vietu pagājušajā mācību gadā.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Ieva Zariņa
Direktore

 


Olimpiskā diena 2019- Tu vari, ja tu dari!

Šodien mūsu skolā risinājās Olimpiskā diena! Olimpisko dienu sākām ar kopīgu deju skolas zālē, kas katru gadu ir citādāka, taču šogad Olimpiskā deja bija  īpaši aktīva, lai pamatīgi izkustētos, iesiltu un pozitīvi uzlādētos pirms došanās nākamajās aktivitātēs, kas bija skolas sporta laukumos. Tika izveidotas piecas stacijas, kurās bija dažādi uzdevumi un katrai klasei ar tiem bija jātiek galā, taču lai tie sekmīgi tiktu izpildīti, bija nepieciešams ātrums, precizitāte, pacietība, kā arī radošums! Pēc tam katrs skolēns saņēma diplomu par to, ka ir piedalījies un sekmīgi ticis galā ar Olimpiskās dienas deju, uzdevumiem, tādējādi izrādot cieņu pret sportu!

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Oskars Laucis
Sporta skolotājs 

Septembris ir dzejas laiks, septembris līdz ar košajiem rudens ziediem un pirmo zeltaino vilni koku lapotnēs atgādina, ka klāt ir Dzejas dienas.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā Dzejas dienas tika atzīmētas 12.septembrī. Šogad Dzejas dienu tēma – „Nāk rudens apgleznot Gaujienu…”

Klases jau iepriekš bija saņēmušas uzdevumus – vērot rudens krāsas savā dzimtajā Gaujienā, nepaiet garām dabas skaistumam, iedzīvināt konkrētu Gaujienas vietu savā dzejolī, lai to attēlotu atbilstošā no dabas materiāliem gatavotā mandalā. Un tā 12.septembra pēcpusdienā skolas pagalma zālājā uzplauka krāšņas mandalas – no košajām dālijām, zelta pielijušajām samtenēm, ugunīgajiem pīlādžiem un vēl un vēl… Katrai mandalai blakus bija novietots dzejolis, lai skatītāji varētu izprast ziedu un lapu valodā pateikto. Skolēnu sniegumu vērtēja literatūras skolotāja I.Zilbere kopā ar skolēnu pārstāvjiem. Vērtējums gan bija savdabīgs – katrai mandalai tika piešķirta īpaša nominācija tā, kā to redzēja, izjuta un saprata vērtētāji, līdz ar to arī vērtējums tāpat kā viss darba process bija radošs. Prieks, ka skolēni saskatījuši īpašas vietas, kas raksturo Gaujienu, ietērpuši tās dzejā un vizuāli parādījuši skaistajos dabas ornamentos. 1.klases skolēni izveidoja skaistu ziedu upi, jo tā ir Gauja, kas šūpojas rudens viļņos. 2.,4.klases skolēni pamanījuši pie skolas augošos ozolus, kuras zaros nakts stundās noteikti šūpojas gudrības pūce. 3.klase veidojusi skaistus ziedu starus – stīgas dzīvības ūdenim, kas plūst no dzidrā Lauvasmutes avota, 5.klase Gaujienas dabu – tuvāk un tālāk redzošo – ietērpusi ziedu karuselī. Krāsu viļņi, kas mijās visdažādākajos toņos, tā vien aicināja sēsties rudens šūpolēs un doties tālēs. 6.klases skolēni uz Anniņām paraudzījušies caur rudens krāsu virpuļiem, 7.klase uzbūra no ziediem un augļiem brīnišķīgu skolas attēlu, parādot, ka tā ir vieta, kur dzimst sapņi, jo skola ir visīstākā sapņu pils. 8.klases skolēni izvēlējās Gauju saistībā ar saulesstaru atspulgiem, bet 9.klase nav pagājusi garām Latvijas simtgades ozolam, kas nu jau krietni sakuplojis. Tas apliecina Latvijas mūžību, Gaujienas mūžību.

Tā Gaujienas atblāzmu glabāja mandalas un skolēnu rakstītie dzejoļi. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, klašu audzinātājiem kā labajiem padomdevējiem un palīgiem! Lai rudens zied mūsu veidotajās mandalās un priecē visus, kas mīl skaistumu!

Klašu foto skolas Facebook lapā

„Simtgades ozols
Vēl maziņš un sīks,
Bet daudz jau vairs nevajag –
Lielāks tas augs.
Redzējis maz tas vēl,
Bet redzēs daudz –
Vēros, kā tu un es
Audz.”

Ilze Zilbere
Skolotāja 
Dalīties:
15. novembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs