Saistītie raksti

Uzņēmējiem par neatbilstošiem pārtikas nekaitīguma rādītāju rezultātiem būs nekavējoties jāziņo PVD

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas paredz pienākumu pārtikas uzņēmumam turpmāk nekavējoties informēt Pārtikas un veterinārais dienestu (PVD) par neatbilstošiem pārtikas nekaitīguma rādītāju rezultātiem un neatbilstību novēršanai īstenotajiem pasākumiem. Iepriekš likumā bija noteikts, ka pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.
Arī turpmāk likumā saglabāts šis pienākums, taču turpmāk par neatbilstošiem pārtikas nekaitīguma rādītāju rezultātiem un neatbilstību novēršanai īstenotajiem pasākumiem pārtikas uzņēmumiem būs nekavējoties jāinformē attiecīgo PVD teritoriālo struktūrvienību.
Zemkopības ministrijā skaidroja, ka likumā noteiktos pārtikas uzņēmumu pienākumus nepieciešamas precizēt, ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, dienestam laikus neziņojot par paškontroles laboratoriskajos izmeklējumos konstatētajām neatbilstībām un veiktajām darbībām piesārņotas pārtikas izplatīšanas novēršanā.
Likumā precizēts arī pilnvarojums Ministru kabinetam sagatavot izmantošanai pārtikā aizliegto augu sarakstu.
Tāpat likumā noteiktas kompetentās iestādes un koordinācijas iestādes funkcijas PVD, kā arī precizētas institūta “BIOR” kā references laboratorijas funkcijas – “BIOR” jānodrošina laboratorisko izmeklēšanu saistībā ar dienesta īstenoto valsts uzraudzību un kontroli, kā arī jāpilda references laboratorijas funkcijas.

Dalīties:
27. novembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs