Saistītie raksti

Valsts svētku sarīkojumos godina darbīgos Apes novada ļaudis

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Jau vairākus gadus mūsu novadā – Apes pilsētā un Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastā – uz valsts svētkiem godinām savus aktīvos iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedriskos darbiniekus. Šogad, tuvojoties Latvijas valsts proklamēšanas 101.gadadienai, Apes novada dome aicināja iedzīvotājus ieteikt līdzcilvēkus apbalvošanai ar Apes novada domes Atzinības rakstu. 14.novembrī Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja skatīja iedzīvotāju pieteikumus un pieņēma lēmumu visās novada teritorijās godināt 19 mūsu aktīvos iedzīvotājus un sabiedriskos darbiniekus, kuri devuši savu ieguldījumu novada un pagasta attīstībā.

16.novembrī, Trapenes kultūras namā svētku koncertā “Ceļā uz gaismu” godināja trapeniešus – Maiju Miķeli un Ervīnu Edmundu Miķeli,

17.novembrī Apes tautas namā sarīkojumā “Gaismas ceļā” godināja Lieni Ābolkalni, Sarmīti Apini, Dinu Semjonovu, Ivetu Piģuli, Ilvu Sāri,

17.novembrī, Gaujienas tautas namā koncertā “Tuvu, tuvu” godināja viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu, Līgu Bukovsku, Dagniju Pakalni, Aiju Palmbahu, Ingu Baumani, Inesi Petrovu, Antru Kūmu, Vizbulīti Jaukuli, Inesi Lukjanoviču, Ilzi Celenbergu.

18.novembrī, Virešu saieta namā koncertprogrammā “Pēdas mūsu zemē” ar Atzinības rakstu godināja Signi Klētnieci un Ilzi Solovjovu.

Saskaņā ar Apes novada domes nolikumu “Par Apes novada domes apbalvojumiem”, Atzinības rakstu var piešķirt personām par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā, uzņēmējdarbībā.

Atsevišķi foto ņemti no aluksniesiem.lv

Dalīties:
19. novembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs