Saistītie raksti

Apes tautas namam jauns aprīkojums

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes tautas namā līdz ar septembri tika uzsākts īstenot LEADER pieejas projekts “Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai”. Tā ietvaros tautas namā ir iegādāts aprīkojums, kas būtiski uzlabos pieejamo resursu iespējas un ļaus veidot vēl kvalitatīvākus un mūsdienīgākus pasākumus. Uz skatuves ir uzstādīts nolaižams un paceļams stacionārs ekrāns un projektors, kurš ļaus veidot pasākumus savienojot projekcijas ar dziedāšanu un dejošanu uz skatuves. Zāles logi ieguvuši jaunas aptumšojošās žalūzijas, kas ļaus veidot pasākumus gaišajā dienas laikā, bet aptumšojot zāli varēs veikt gaismošanu. Pievilcīgas vides veidošanai tika iegādāti arī daļa jaunu krēslu, kas būs vieglāk organizējami un izvietojami. Brīvdabas pasākumu organizēšanai  izgatavoti un iegādi jauni āra soli, mobili izjaucami, pārvadājami un viegli uzglabājami.

Mūsu mērķis ir veidot Apes tautas namu kā sabiedrības centru, kas kalpo visu paaudžu un interešu grupām. Mūsdienu tehnoloģijām aprīkotas, ērtas, mūsdienīgas telpas, novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Ilva Sāre, Apes tautas nama vadītāja

Dalīties:
6. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs