Saistītie raksti

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāka Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektam “E.QUA.L.I.TY. – Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” ( par kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību Eiropā).

Projekta mērķis : Izvērtēt Eiropas pilsoniskās piederības nozīmi un ar to saistīto cilvēktiesību aizsardzību, iekļaujot sociāli- ekonomisko un reliģisko daudzveidību, rosinot pedagogus veikt pasākumus diskriminācijas mazināšanai.

Projektā iesaistītas 5 dalībvalstis – Itālija , Rumānija, Turcija, Portugāle un Latvija.

2019.gada decembrī notika pirmā  tikšanās Itālijā, Neapolē, kur pedagogi dalījās pieredzē par iekļaujošo izglītību  savās valstīs, likumdošanu un reālo situāciju dažāda līmeņa skolās.

Nākamā tikšanās  martā notiks  mūsu skolā. Tēma “Kultūras daudzveidība”, sākot ar kultūras jēdzienu un identitātes analīzi, līdz multikulturālismam un integrācijai.

Dina Meistere,

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

Dalīties:
23. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs