Saistītie raksti

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

29. novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās konkurss “Komanda un ass prāts”, konkursu rīkoja skolēnu pašpārvalde ar mērķi interesantāk pavadīt piektdienas vakaru.

Pavisam komandā bija jābūt pieciem skolēniem no 5.-9. klasei – no katras klases viens skolēns. Konkursam pieteicās trīs komandas:

  1. komanda “SIMBA”- Lauma Pope, Loreta Bašmakova, Martins Līvs, Estere Grandava un Karolīna Kazaka;
  2. komanda “DOMĀ?”- Enija Paleja, Alīna Zīle, Zanda Voropajeva, Keita Kamerkalne un Estere Bambule;
  3. komanda “NOPIETNI?” – Kristīne Fiļipova, Liāna Gailīte, Evelīna Rence, Līva Lote Gabranova, Melānija Bormane.

Konkursam bija četras kārtas – jautājumi, uz kuriem bija jāatbild ar “jā” vai “nē”, jautājumi ar atbilžu variantiem, bija jāizskaidro vecvārdi un eksperimenti.

Saskaitot punktus, tika sadalītas arī vietas:

   1.vietā – “SIMBA”, 2.vietā ierindojās komanda “DOMĀ?”, 3. vietā ierindojās “NOPIETNI?”, bet galu galā uzvarēja draudzība.

Pēc tam visi kopā skatījāmies filmu “Zvaigznes ir dzimušas”. Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās!

8. klases skolniece Dārta Elīza Bērziņa

 


28. novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē norisinājās Alūksnes un Apes novada tautas bumbas sacensības.

    Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas komandām veicās ļoti labi:

4.- 5. klašu grupā meitenēm 3. vieta, bet zēniem – 2. vieta.

   Priecājamies par labiem rezultātiem!


1.– 4. klašu skolēni piedalās skatuves runas konkursā Gaujienā

26.novembrī 15 1.-4. klašu skolēni devās uz Gaujienas pamatskolu, lai piedalītos Ojāram Vācietim veltītajā Apes novada skatuves runas konkursā.

 Un tā – iegūtie rezultāti:

1.-2.kl. grupā:

  1. vieta – Elvis Jakovļevs, Kristo Kaktiņš;
  2. vieta – Jasmīna Kazaka.

3.-4. kl. grupā:

  1. vieta – Tomass Gustavs Celenbergs;
  2. vieta – Annija Strauta;

Atzinība:

Ance Ābolkalne;

Emīls Jurka

Paldies visiem skolēniem un skolotājām – Aivai Zaķei, Aldai Liepiņai, Rūtai Rateniecei un Līvijai Karro par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Paldies gaujieniešiem par ilggadīgu tradīcijas saglabāšanu!

Sarmīte Apine,

skolotāja

 


4.klase svin Mārtiņdienu ”Namiņā”

12.novembrī 4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Līviju devās svinēt Mārtiņdienu. Tika apciemoti seniori viņu mājīgajā ”Namiņā”. Tika dziedātas Mārtiņdziesmas, runātas tautasdziesmas, stāstītas pasakas, minētas mīklas, kā arī uzgriezts jautrs dancis!

Cik labi, ka mēs varam mācīties savas tautas tradīcijas un svinēt latviešu gadskārtu svētkus!

 

 

 

Skolotāja Līvija Karro


Gaismas gājiens – veltījums Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Proklamēšanai dienai

11.novembra rīts pulcēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnus un skolotājas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērnus un viņu skolotājas, lai svinīgā Gaismas gājienā dotos uz Brīvības cīnītāju piemiņas vietu Apes pilsētas kapsētā.

11. un 12. klases skolēni atklāja svinīgo pasākumu, godinot un pieminot tos, kuri mūsu zemes grūtajos laikos, nežēlojot savas dzīvības, cīnījās par savu tēvzemi – Latviju. Skolēni akcentēja mūsu valsts vēstures nozīmīgākos notikumus, kā arī atgādināja, ka tieši mēs, latviešu tauta, esam tie, kuri veido Latvijas valsts nākotni. Mēs esam tie, kuriem jāveido vēlme sevī un citos dzīvot Latvijā, lepojoties ar latviskajām tradīcijām, veidojot jaunas, lai sargātu un mīlētu Latviju.

 Sākumskolas skolēni kā svētku veltījumu bija sagatavojuši dziesmas “Cekulaina zīle dzied”, “Nu ar Dievu, Vidzemīte”, arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērni bija sagatavojuši muzikālu sveicienu. Šajā svētku pasākumā piedalījās arī jaunsargu vadītājs R. Lejnieks un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas esošie jaunsargi, kā arī tie, kuri šajā pasākumā tika uzņemti jaunsargu pulkā.

Pēc šī pasākuma skolēnus pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sagaidīja Zemessardzes 31. Kājinieku bataljona organizētās aktivitātes – ieroču izstādes apmeklējums, fotografēšanās ar smagajām karavīru cepurēm, vestēm un ieročiem, arī granātu mešanas sacensības, “pastaiga” par mīnu lauku, kara tehnikas aplūkošana.

Paldies Zemessardzes 31. Kājinieku bataljonam par organizētajām aktivitātēm!

Sarmīte Apine,

skolotāja


 

Šajā mācību gadā mums ir īpašas dienasgrāmatas, jo pagājušajā mācību gadā skolēniem bija iespēja iesaistīties projektā “Dienasgrāmata”, kuru organizēja nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks”, atbalstīja Latvijas uzņēmēji. Tika noorganizēts skolēnu zīmējumu konkurss, kā rezultātā Liānas Gailītes zīmējums rotā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas dienasgrāmatas vāku


Skolēnu rudens brīvdienas, bet ap skolu 22.oktobrī rosījās kupls pulciņš ar bērniem un pieaugušajiem. Visi jaukā noskaņojumā, bruņojušies ar grābekļiem… Kas viņiem padomā? Labs darbiņš tiek padarīt – sakopta tiek apkārtne ap hokeja laukumu, kur bagātīgi sabirušas lapas, bet ar to vēl nav gana, tiek “uzfrišināta” arī zaļā klase aiz skolas.


Tūrisma pulciņš Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās tūrisma pulciņa aktivitātēs, pat 1. klases skolēni rosīgi darbojas pulciņā.

Aktivitāšu piedāvājums ir ļoti plašs, piemēram, skolēni jau ir devušies rudens pārgājienā, iepazīstot dažādus tūrisma objektus pilsētas apkārtnē, iesaistījušies sportiskās aktivitātēs Vaidavas krasta atpūtas vietā, kā arī dabas un šķēršļu pārvarēšanas paņēmienus skolēni ir iepazinuši estrādes meža apkārtnē.

Savukārt lietainās dienās nodarbības notiek skolas muzeja telpās, mācoties karti, kompasu, siet mezglus, kā arī pierakstot redzēto burtnīcā.

Pulciņam ir izveidojusies jau sava tradīcija – vietas, kur pabijuši pulciņa dalībnieki, kartē tiek atzīmētas ar tūrisma pulciņa talismana, čiekuru rūķa, palīdzību. Čiekuru rūķim skolēni paši izdomāja vārdu.

 


 

Eiropas Sociālā fonda projekta ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros, D.Ozoliņa Apes vidusskolā 27. septembrī notika aktīvās atpūtas un vides izzināšanas pasākums “Vaidavings”.

Mēs ļoti vēlamies, lai mūsu skolēni būtu veseli, stipri, neslimotu, lai nodarbotos ar aktivitātēm, kuras palīdz stiprināt organismu, lai skolēni vairāk uzturētos svaigā gaisā, lai uzturā lietotu veselīgu pārtiku, tāpēc visi skolēni tika aicināti piedalīties izzinošā un veselīgā pasākumā.

Zinot, ka Ape ir bagāta ar avotiem, tad nolēmām , ka pētnieciskajam un izzinošajam uzdevumam ir jāsaistās ar avota ūdeni. Skolēni devās pārgājienā ar kontrolpunktiem pie Cepļa , Tērču, Veselības avotiem un Svētavota. Katrā no vietām skolēni nogaršoja, kāds ir avota ūdens, kā arī veica kādu uzdevumu , piemēram, noteikt ūdens temperatūru, raksturot ūdens kvalitāti, labās īpašības. Interesanti bija vērot, kā katrā vietā iztekt avota ūdens. Skolēni uzzināja, ka Veselības avota ūdens ietek mūsu Vaidavā, ka tas nebūt nav vienīgais avots, kura ūdens ieplūst šajā upē. Skolēni noteica un salīdzināja arī Vaidavas ūdens temperatūru ar avota ūdens temperatūru.

Vaidavas upes krastā tika organizētas dažādas veselības veicinošas atraktīvas aktivitātes.

Šis pasākums ne tikai popularizēja aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, bet arī bija iespēja pētīt vietējo floru un faunu, baudot dabas skaistumu pļavās, mežā, ejot pārgājienā no viena objekta līdz otram, novērtējot, cik liela nozīme ir aktīvai atpūtai un ūdenim cilvēka dzīvē.

Noslēgumā katra klase veica testu gan par pārgājienā piedzīvoto, redzēto, uzzināto, gan parādāt savas agrāk iegūtās zināšanas. Pirms došanās mājās, dalībnieki cienājās ar garšīgu uz ugunskura vārītu piparmētru tēju, skolas virtuvē ceptu ābolmaizi un ļoti sulīgu , saldu arbūzu.

Iespējams, ka varbūt šī diena daudziem bija vienīgā starp daudzajām, kad bija iespēja tik daudz laika pavadīt kustībā svaigā gaisā, pārbaudot savu izturību, sapratni ar citiem, iepazīstot Apes apkārtni, ieraugot , ka dabā ir atnācis rudens ar krāsām un citu smaržu.

Alda Liepiņa
Direktores vietniece audzināšanas jomā 

 


Ieskandinot Dzejas dienas 2019, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni – Madars, Alīna, Dārta, Liāna – devās uz Rīgu, dzejoļu konkursa “Garā pupa 2019” noslēguma pasākumu.

Šie skolēni pavasarī bija iesūtījuši savus radītos dzejoļus konkursam, un tieši Madars Arbidāns bija viens no konkursa uzvarētājiem, jo tieši viņa dzejolis “Skumjās domas” tika publicēts “Garās pupas” grāmatā.

Pasākumā skolēni dzirdēja gan rakstnieces Ineses Zanderes, Māras Cielēnas lasītos dzejoļus, kā arī citu skolēnu sacerētos dzejoļus. Tā kā septembris ir dzejas mēnesis, tad lai tas sākas ar mūsu skolēnu dzejoļiem!

 

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Apine
Skolotāja
Dalīties:
3. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs