Saistītie raksti

Īstenots  projekts “Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

23.decembrī no plkst.17.00-19.00 Vidagas bibliotēkas pagalmā notiks lasītavas svinīga atklāšana ar Ziemassvētku sajūtu laboratoriju ”Mirkli pirms”….

Pasākumā aicinām visus vēl mirkli pirms Ziemassvētkiem būt kopā bibliotēkas pagalmā, pagatavot kādu vēl nenosūtītu apsveikumu, izgreznot piparkūku vai izliet laimi un padalīties ar savu svētku sajūtu.

Ačgārni nav nepareizi, šo frāzi varam attiecināt uz šī projekta noslēgumu. Āra terase, protams, pievilcīgāka varētu šķist izmantojama gada siltākajā un saulainākajā laikā, bet kāpēc gan nevarētu uzsākt šīs āra lasītavas izmantošanu ziemā?

Āra lasītava ir izveidota kā terase ar ērtiem soliņiem, galdu un plauktu grāmatām un presei. Vēl grāmatu plaukti ir atrodami pie skolas un Virešos pie saieta nama. Jāteic, ka šobrīd gan grāmatas, tur vēl nav atrodamas. Gaidīsim nākamo vasaru un piepildīsim tos ar lasāmvielu. Tā būs jauna iespēja iedzīvotājiem un viesiem izmantot kādu daļu no bibliotēkas pakalpojumiem ārpus bibliotēkas telpām. Savukārt iedzīvotāji varēs sev nevajadzīgās grāmatas atnest un ievietot plauktā, tādā veidā dodot grāmatai iespēju būt noderīgai, pirms tā nonāk makulatūrā.

Projekts Nr. 19-07-AL12-A019.2202-000003 „Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā” īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Aira Mūrniece

Vidagas bibliotēkas vadītāja

Dalīties:
17. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs