28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Projekta ietvaros iepazīst daudzveidīgo Valmieras muzeja piedāvājumu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Jau otro gadu padziļināt savas zināšanas par Latviju, iepazīt to caur kultūras un mākslas daudzveidīgajām izpausmēm mums palīdz “Latvijas skolas soma”.

Pasākumiem sākām gatavoties jau septembrī. Neveiksmīgi. Divas reizes nācās mainīt plānus: uz ieplānotajām izrādēm biļetes jau izpirktas; kad pieejamas biļetes, aizņemts transports… Rezultātā skolēni nolēma piedalīties divās izglītojošās programmās Valmieras muzejā – vēstures eksāmenā noderēšot.

Un tā 12.decembrī dodamies ceļā. “Bruņinieku skolā” sveču apgaismotā telpā mūs sagaida bruņinieks un pilskundze. Nokļūstam viduslaikos. Klausāmies stāstījumā par Hanzas pilsētām Valmieru, Straupi, Cēsīm, Limbažiem. Sadalījušies grupiņās, uz kartes izvietojam pilis, klosterus, pilsētas un ciemus, zīmējam ģerboņus un piedalāmies “zobenu cīņās”.

Tad ceļojums laikā, un nu jau esam muzeja galvenajā ēkā, kur sākušies “Padomju laiki Valmierā”. Vēl ieskatāmiem Pāvila Rozīša “Valmieras puiku” piedzīvojumos, un tad jau pienāk brīdis pārliecināties, vai labi pazīstam savu valsti. Atbildam uz jautājumiem par valsts prezidentiem, ministriem, dažādiem notikumiem valsts attīstībā. Tad kļūstam par ministriem un plānojam attīstību izglītības, kultūras un satiksmes ministrijās. Izvēlamies projektus savas Apes attīstībai. Finanšu ministrijai mūsu plāni jāakceptē. Šādi darbojoties, uzzinām daudz jauna arī par savu novadu, par ko pirms tam pat nebijām iedomājušies. Beidzot radošās debates, izpelnāmies atzinību no muzeja pedagoģēm par prasmi klausīties, aktīvu līdzdarbošanos, erudīciju un zinātkāri.

Pēc brauciena klases stundā pārrunājam iespaidus, dalāmies ieguvumos, salīdzinām ar mācību grāmatās lasīto. Secinājums – redzētais, dzirdētais un piedzīvotais noteikti noderēs 9.klases eksāmenos.

Gunta Liepiņa,

9. klases audzinātāja

 

Dalīties:
23. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen